Navigacija

Imenovan Savet za akreditaciju

Aktuelnosti

25. decembra 2008. godine u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održana je 16. sednica Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije. Shodno Odluci o osnivanju Akreditacionog tela Srbije Upravni odbor je imenovao Savet za akreditaciju. Za predsednika Saveta imenovana je Slavica Popović, rukovodilac Centra za kvalitet u Privrednoj komori Srbije, a za članove Saveta: dr Veljko Malbaša, direktor Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikaciju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Vojislav Božanić, docent na Fakultetu organizacionih nauka na smeru upravljanja kvalitetom, dr Predrag Popović, izvršni rukovodilac Biroa za sertifikaciju Instituta „Vinča“ i prof. dr Milan Baltić, profesor na Fakultetu veterinarske medicine.

Takođe, Upravni odbor je zadužio Akreditaciono telo Srbije da otpočne proceduru za pristupanje i potpisivanje EA MLA kao i da izvrši aplikaciju za pristupanje u članstvo međunarodnih organizacija za akreditaciju IAF i ILAC, u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima.