Навигација

Заједничко саопштење IAF-ILAC-ISO

Обавештења

Заједничка радна група ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC издала је 15. јануара ове године заједничко саопштење IAF-ILAC-ISO о захтевима система менаџмента у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2005 - Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање:

Када лабораторија испуњава захтеве стандарда ISO/IEC 17025:2005 то заправо значи да она испуњава и захтеве који се односе на техничку компетентност и захтеве за систем менаџмента, што је неопходно да би резултати испитивања и еталонирања, које таква лабораторија издаје, били увек валидни. Захтеви за систем менаџмента у стандарду ISO/IEC 17025:2005 (Одељак 4) пишу се тако да терминологија, која се у њима користи, на адекватан начин описује рад лабораторија и задовољава принципе стандарда ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитетом-Захтеви, при чему ти захтеви морају бити у складу са релевантним захтевима овог стандарда.

Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué on the Management Systems Requirements of ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 15 January 2009