Navigacija

Zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO

Obaveštenja

Zajednička radna grupa ISO-ILAC-IAF Joint Working Group (JWG) ILAC izdala je 15. januara ove godine zajedničko saopštenje IAF-ILAC-ISO o zahtevima sistema menadžmenta u skladu sa standardom ISO/IEC 17025:2005 - Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje:

Kada laboratorija ispunjava zahteve standarda ISO/IEC 17025:2005 to zapravo znači da ona ispunjava i zahteve koji se odnose na tehničku kompetentnost i zahteve za sistem menadžmenta, što je neophodno da bi rezultati ispitivanja i etaloniranja, koje takva laboratorija izdaje, bili uvek validni. Zahtevi za sistem menadžmenta u standardu ISO/IEC 17025:2005 (Odeljak 4) pišu se tako da terminologija, koja se u njima koristi, na adekvatan način opisuje rad laboratorija i zadovoljava principe standarda ISO 9001:2008 Sistem menadžmenta kvalitetom-Zahtevi, pri čemu ti zahtevi moraju biti u skladu sa relevantnim zahtevima ovog standarda.

Joint IAF-ILAC-ISO Communiqué on the Management Systems Requirements of ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 15 January 2009