Навигација

АТС постало придружени члан ILAC

Међународне активности

Акредитационо тело Србије (АТС) од јуче 17. фебруара, постало је придружени члан Међународне кооперације за акредитацију лабораторија - ILAC (Membership/Members by Category/Associates).
Погледајте укратко историјат настанка Међународне кооперације за акредитацију лабораторија:

Међународна кооперација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) је почела са радом 1977.године као конференција која је имала за циљ унапређење међународне сарадње у области трговине и како би признавање резултата испитивања акредитованих лабораторија и резултата еталонирања било олакшано. 1996.године ILAC постаје званична организација за сарадњу уз могућност међусобног признавања тела за акредитацију у форми споразума које би потписивала ова тела. Потписивање оваквих споразума је круна двадесетдвогодишњег рада.

2. новембра 2000.године 36 акредитационих тела за акредитацију лабораторија, пуноправних чланова Међународне кооперације за акредитацију лабораторија (ILAC), из 28 земаља света потписало је “споразум” у Вашингтону како би помогле признавање резултата испитивања акредитованих лабораторија и података о еталонирању за робу која се извози.

Овај споразум је ступио на снагу 31. јануара 2001.године. Њиме се остварује значајан допринос међународној трговини у техничком смислу. Кључни елемент овог споразума је развој глобалне мреже акредитованих лабораторија за испитивање и еталонирање које акредитациона тела, који су потписници овог споразума, оцењују и признају као стручне и компетентне.

Стога су потписнице биле "колегијално оцењиване" од стране других колега и утврђено је да задовољавају критеријуме стручности које је ILAC прописао. Сада када овај споразум постоји, владе га могу користити у циљу даљег унапређења и усавршавања трговинских споразума. Крајњи циљ је да индустрија и владе све више користе и признају резултате акредитованих лабораторија, али и лабораторија из других земаља. На тај начин се може постићи слободна трговина „производа који су једном испитани и као такви свуда прихваћени”.