Навигација

Додељене 10 нових акредитација у децембру

Актуелности

У току децембра месеца Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за  шест лабораторија за испитивање, три лабораторије за еталонирање и једну контролну организацију.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације и једна одлука о укидању суспензије. 

 Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Индустријски и медицински гасови ИМГ д.о.о. Нова Пазова;
-  Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о. Хемијска лабораторија, Нови Сад;
- Здравствена установа «МЕДЛАБ», Завод за лабораторијску дијагностику, Лабораторија, Нови Сад;
- ТЕРМО ТИМ ДОО, Нови Сад;
- Завод за јавно здравље Лесковац;
- АНАХЕМ д.о.о. Лабораторија, Београд;

лабораторијама за еталонирање:

- СЕРВИС ПОПОВИЋ, Лабораторија за еталонирање, Београд;
- Институт за испитивање материјала АД, Метролошка лабораторија за акустику и вибрације, Београд;
- НИС АД Нови Сад, Рафинерија нафте Нови Сад, Дирекција за одржавање, Лабораторија за еталонирање,

и контролној организацији:

- МД ПРОЈЕКТ Институт ДОО, Ниш.

Акредитацију су обновиле следеће организације:

- АЛФА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Нови Сад за послове контролисања;
 
- Институт за квалитет радне и животне средине «1.мај» а.д. Ниш и
- Институт за испитивање материјала АД, Београд за послове сертификације производа;
- НИС АД Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, ОД Рафинерија нафте Панчево, Лабораторија; 
- Београдска пекарска индустрија А.Д. РЈ Лабораторија, Београд;
- Шумарски факултет Универзитета у Београду, Институт за прераду дрвета, Лабораторија за испитивање иверица, Београд;
- НИС а.д. Нови Сад, НИС ПЕТРОЛ, Лабораторија НАП ЛАБ, Нови Сад;
- Институт за заштиту на раду АД, Лабораторија за испитивање, Нови Сад;
- Технолошки факултет Нови Сад, Лабораторија за испитивање прехрамбених производа, Нови Сад за послове испитивања.

Укинута суспензија организацији «ПАТЕНТИНГ» доо, Лабораторија за испитивање опреме под притиском, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.