Navigacija

Dodeljene 10 novih akreditacija u decembru

Aktuelnosti

U toku decembra meseca Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za  šest laboratorija za ispitivanje, tri laboratorije za etaloniranje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije i jedna odluka o ukidanju suspenzije. 

 Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Industrijski i medicinski gasovi IMG d.o.o. Nova Pazova;
-  Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. Hemijska laboratorija, Novi Sad;
- Zdravstvena ustanova «MEDLAB», Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Laboratorija, Novi Sad;
- TERMO TIM DOO, Novi Sad;
- Zavod za javno zdravlje Leskovac;
- ANAHEM d.o.o. Laboratorija, Beograd;

laboratorijama za etaloniranje:

- SERVIS POPOVIĆ, Laboratorija za etaloniranje, Beograd;
- Institut za ispitivanje materijala AD, Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije, Beograd;
- NIS AD Novi Sad, Rafinerija nafte Novi Sad, Direkcija za održavanje, Laboratorija za etaloniranje,

i kontrolnoj organizaciji:

- MD PROJEKT Institut DOO, Niš.

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:

- ALFA INŽENJERING DOO, Novi Sad za poslove kontrolisanja;
 
- Institut za kvalitet radne i životne sredine «1.maj» a.d. Niš i
- Institut za ispitivanje materijala AD, Beograd za poslove sertifikacije proizvoda;
- NIS AD Novi Sad, NIS-PETROL, OD Rafinerija nafte Pančevo, Laboratorija; 
- Beogradska pekarska industrija A.D. RJ Laboratorija, Beograd;
- Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za preradu drveta, Laboratorija za ispitivanje iverica, Beograd;
- NIS a.d. Novi Sad, NIS PETROL, Laboratorija NAP LAB, Novi Sad;
- Institut za zaštitu na radu AD, Laboratorija za ispitivanje, Novi Sad;
- Tehnološki fakultet Novi Sad, Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda, Novi Sad za poslove ispitivanja.

Ukinuta suspenzija organizaciji «PATENTING» doo, Laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom, Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.