Навигација

Усвојена нова организациона структура АТС-а

Промена документације

У понедељак 6. октобра у просторијама АТС-а одржана је 15. седница Управног одбора којом је као и до сада председавао проф. др Слободан Д. Петровић, председник одбора. Седници су присуствовали чланови Управног одбора: др Лазар Турубатовић, Богољуб Симоновић, дипл. инж. електронике, мр Коса Рашковић, Дејан Стојиљковић, дипл. инж. електронике и др Дејан Крњаић, директор АТС.

Међу документима који су овом приликом разматрани, усвојен је нов Правилник о организацији и систематизацији послова у Акредитационом телу Србије, којим се установљава нова савремена организациона структура, а у циљу усклађивања и побољшања рада и ефикасности. Поводом предстојеће посете Европске организације за акредитацију, у оквиру ''peer evaluation'' процеса, жеља Акредитационог тела је да сам систем организације и поступак акредитације буду у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17011, као и свим другим препорукама и водичима међународних тела EA, IAF-а и ILAC-а.