Navigacija

Usvojena nova organizaciona struktura ATS-a

Promena dokumentacije

U ponedeljak 6. oktobra u prostorijama ATS-a održana je 15. sednica Upravnog odbora kojom je kao i do sada predsedavao prof. dr Slobodan D. Petrović, predsednik odbora. Sednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: dr Lazar Turubatović, Bogoljub Simonović, dipl. inž. elektronike, mr Kosa Rašković, Dejan Stojiljković, dipl. inž. elektronike i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS.

Među dokumentima koji su ovom prilikom razmatrani, usvojen je nov Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Akreditacionom telu Srbije, kojim se ustanovljava nova savremena organizaciona struktura, a u cilju usklađivanja i poboljšanja rada i efikasnosti. Povodom predstojeće posete Evropske organizacije za akreditaciju, u okviru ''peer evaluation'' procesa, želja Akreditacionog tela je da sam sistem organizacije i postupak akreditacije budu u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17011, kao i svim drugim preporukama i vodičima međunarodnih tela EA, IAF-a i ILAC-a.