Навигација

Додељене 4 нове акредитације у октобру 2008. године

Актуелности

У току октобра месеца Акредитационо тело Србије донело је одлуку о додели акредитације за  две лабораторије за испитивање и две контролне организације.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације. 

 

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Сточарско ветеринарски центар за репродукцију и вештачко осемењивање домаћих животиња, Београд-Крњача;
- ТЕМПО ГАС д.о.о. Лабораторија за испитивање, Београд,

као и контролним организацијама:

- ВИ ВУНИЛ АД, Лесковац и
- "СРБИЈААУТОПУТ" А.Д. Београд.

Две организације су обновиле акредитацију и то:

- Институт за примену нуклеарне енергије «ИНЕП», Лабораторија за испитивање, Београд и
- Институт за испитивање материјала, Лабораторија за материјале, Београд
за послове испитивања.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.