Навигација

Семинар "Са акредитацијом у Европу"

Семинар у Сава центру

Помоћник министра за сектор за конкурентност и инфраструктуру квалитета у Министарству економије и регионалног развоја Јелена Поповић отворила је семинар "Са акредитацијом у Европу" за акредитоване организације, оцењиваче и техничке експерте, који се у организацији Акредитационог тела Србије одржао у "Центру Сава".

Поповић је на скупу истакла да у циљу усклађивања примене стандарда на добровољној основи у складу са светским принципима, Србији предстоји укидање великог броја стандарда који су обавезни, а обавезност одређених стандарда биће регулисан применом одговарајућих техничких прописа.

Помоћница министра је истакла да је Србија обавезна да до 2012. године преузме приближно 80 одсто стандарда Уније, и додала да то представља један од девет услова за пријем у ЕУ.

Поповић је подсетила на то да је Влада претходне године усвојила и проследила парламенту на усвајање предлоге Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и Закона о стандардизацији , док ове године треба да буду урађени и подзаконски акти како би систем акредитације могао да се унапреди и да се преузме осам директива новог приступа ЕУ.

Она је објаснила да ће Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености бити примењиван на све производе, осим на оне који су обухваћени посебним законима, какав је, на пример, Закон о безбедности хране, а циљ је да се заштите потрошачи, животна средина и имовина.

Поповић је указала на то да ће ове године приоритет имати доношење Закона о метрологији и Закона о акредитацији, а предвиђено је и спровођење Акционог плана израде техничких прописа, у оквиру чега сва министарства треба да предложе прописе за области за које су надлежни.

Нови систем акредитације треба да олакша пласман робе из Србије на тржиште ЕУ, али и других земаља, па га треба прилагодити и захтевима Светске трговинске организације (СТО), због чега је у плану и изградња Информативног центра према захтевима СТО и ЕУ, навела је помоћница министра.

Презентација Јелене Поповић - Инфраструктура квалитета у Републици Србији

Шеф сектора за европске интеграције и економију Делегације Европске комисије у Србији Алберто Камарата истакао је да је систем акредитације веома важан за српска предузећа, и указао на то да ће предузећа, с обзиром на одлуку о једностраној примени Споразума о стабилизацији и придруживању, сада морати да се боре са новим изазовима и да науче да искористе могућности које тај систем пружа.

Камарата је нагласио да је акредитација основа европског тржишта, које се захваљујући њој значајно побољшало, и додао да је Европска комисија предложила нови законодавни пакет за унапређење акредитацијe, којим ће сама трговина бити знатно повећана.

Према његовим речима, ЕУ је схватила да постојећи законодавни оквир има недостатке, па је предложен нови, који ће ступити на снагу 2010. године, а у међувремену ће се радити на имплементацији прописа како би се што ефикасније пребродила криза.

Он је указао на то да ЕУ помаже Србији саветима и техничком помоћи када је реч о инфраструктури квалитета, за шта је кроз CARDS и IPA програме издвојила близу 10 милиона евра.

Државни секретар Министарства за Национални инвестициони план Зоран Цекић оценио је да ће систем акредитације међународних стандарда олакшати реализацију јавних инвестиционих пројеката и њихово праћење.

Он је рекао да ће увођење међународних процедура омогућити и да се селекција инвестиционих пројеката врши на основу њихових развојних потенцијала, односно тога који од њих брже доприноси транзицији земље.

Др Дејан Крњајић, директор АТС-а је прецизирао да у земљи постоји 311 акредитованих организација, узимајући и оне чији је поступак акредитације у току, може се очекивати да ће их бити укупно 350.

Он је истакао да је веома важна сарадња са националним акредитационим телима других земаља и да је та сарадња интезивиранан током прошле године и подсетио на то да је АТС потписао споразум са акредитационим телом Црне Горе и изменио постојећи са Македонијом  циљу реализације споразума о слободној трговини у централној Европи - CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини и остварио регионалне и националне програме техничке помоћи преко CARDS програма и IPA пројеката.

Др Крњаић је истакао да су циљеви АТС-а: јачање компетентности, стално унапређење система менаџмента, промоција значаја акредитације, јачање система оцењивања усаглашености, као и потписивање EA MLA.

"Најважнији ресурс АТС-а су људи и њихово знање и искуство, а рад на перманентном усавршавању и одржању компетентности стално запослених и екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата, алтер его је АТС-а", рекао је др Крњаић и најавио да ће у току ове године бити основани технички комитети који треба да олакшају рад АТС-а, а у плану је да се до краја године изгради и електронска мрежа документације.

Др Крњаић је поновио присутнима да је АТС је недвосмислено оријентисан интегративним процесима у ЕА, IAF и ILAC, водећи рачуна о националним капацитетима појединих области оцењивања усаглашености, а да је задатак АТС-а стално увећање броја компетентних организација, како би инфраструктура квалитета Републике Србије, у тренутку потпуне интеграције АТС-а у ЕА и потписивања мултилатералних споразума у различитим областима акредитације, била конкурентна и спремна на партнерски однос са инфраструктуром квалитета ЕА.

АТС је започело процедуру утврђивања једнакости свог рада са другим акредитационим телима у Европи, што представља предуслов за признавање извештаја и сертификата наших акредитованих организација и допринеће лакшем протоку робе и услуга, као и економском развоју наше земље.

Према његовим речима, у сарадњи са другим националним акредитационом телима кључни део представља колегијално оцењивање, а Србија (АТС) убудуће неће бити оцењивана само по стандарду 17011, као до сада, већ и на основу примене нове европске регулативе.

На скупу је било речи и о значају промоције акредитације као елемента инфраструктуре квалитета једне земље, при чему је циљ да се омогући јачање свести о њеној важности као мери која повећава конкурентност и олакшава нашој привреди приступ новим тржиштима.

Промоција акредитације подразумева пуну сарадњу свих заинтересованих страна, субординацију са органима државне управе, рад на подизању свести о значају акредитације, као и обезбеђивање јавне доступности свих релевантих информација о систему оцењивања усаглашености и акредитације.

Др Крњаић је представио присутнима и Нову регулативу ЕУ о стављању роба на тржиште, акредитацију и надзор на тржишту.


Презентација др Дејана Крњаића - Политика АТС-а и новине у раду АТС-а и Нова регулатива ЕУ о стављању роба на тржиште, акредитацију и надзор на тржишту

Циљ семинара је да се акредитоване организације, оцењивачи и технички експерти АТС-а упознају са новом регулативом ЕУ која се односи на мере за стављање робе на тржиште, акредитацију и надзор над тржиштем, новинама у раду АТС-а, новим правилима и релевантним документима у којима су дефинисани критеријуми за спровођење поступка акредитације.

На семинару су говориле и Вида Живковић, заменица директора АТС-а, Наталија Јовичић Зарић, помоћница директора за послове акредитације и Биљана Томић, начелница одељења за правне и опште послове, које су акредитованим организацијама, оцењивачима и техничким експертима презентовале нова Правила акредитације, представиле унапређене и измењене документе значајне за критеријуме и спровођење поступка акредитације, као и презентовале захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO/IEC 17020 за која су потребна додатна објашњења и тумачења са аспекта акредитованих организација.


Презентација Биљане Томић - Правила акредитације

Презентација мр Виде Живковић - Унапређење и измена докумената АТС значајних за критеријуме и спровођење поступка акредитације

Презентација мр Наталије Јовичић Зарић - Захтеви стандарда SRPS ISO/ IEC 17025 и SRPS ISO/ IEC 17020 за која су потребна додатна објашњења (аспект акредитованих организација)

Током поподневног дела семинара на коме су учествовали само оцењивачи и технички експерти презентован је предлог измене процедура којима се дефинише избор и праћење перформанси оцењивача и техничких експерата, као и њихова права и обавезе.

Презентација Јасне Стојановић - Улога водећих и техничких оцењивача и техничких експерата у процесу оцењивања за потребе акредитације

Мр Наталија Јовичић Зарић презентовала је оцењивачима и техничким експертима примере из праксе (позитивне и негативне) уз дискусију, која је имала за циљ да се унапреди процес оцењивања, а на негативне примере примене корективне мере како би се уочене примедбе што пре отклониле.

Последња тема на семинару, али подједнако важна као све остале, односила се на округли сто: Унапређење оцењивања и предлози за измене и допуне контролне листе, радних листа и других докумената, којим је модерирала мр Вида Живковић. Оцењивачи и технички експерти били су у прилици да предложе измене докумената или упуте примедбе односно сугестије како би олакшали свој рад, унапредили оцењивање и комуникацију са АТС-ом. Већина предлога оцењивача и техничких експерата је прихваћена и односи се на измену поступка акредитације и процедура унутар АТС-а, а које су управо у фази реализације због унапређења система менаџмента, што је, др Крњаић у свом излагању истакао, приоритет АТС-а.

Оцењивачи и технички експерти су обавештени да ће их АТС редовно информисати о свим релевантним променама везаним за поступак и критеријуме акредитације и достављати им одговарајућу документацију, а да ће током ове године бити организовано неколико тематских скупова за потребе усавршавања оцењивача и техничких експерата према појединим областима и врстама акредитације.

 


Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја отворила је семинар

проф. др Слободан Петровић, предесник УО АТС-а

Славица Поповић, председница Савета за акредитацију АТС-а

проф. др Слободан Петровић, Славица Поповић, Вида Живковић, Наталија Јовичић Зарић и Биљана Томић

др Дејан Крњаић, директор АТС-а, Алберто Камарата, шеф сектора за европске интеграције и економију делегације Европске комисије у Србији и Бојан Печевар, вођа пројекта Европске комисије у оквиру техничке помоћи Србији у области акредитације 

др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Семинару је присуствовало преко 500 представника акредитованих организација, оцењивача и техничких експерата АТС-а

мр Вида Живковић, заменица директора АТС-а

Биљана Томић, начелница одељења за правне и опште послове у АТС-у

мр Наталија Јовичић Зарић, помоћница директора за послове акредитације у АТС-у

др Предраг Поповић, Институт за нуклеарне науке "Винча" учествовао је у дискусији