Навигација

Нове акредитације у фебруару 2009. године

Актуелности

Почетком фебруара донете су одлуке о додели акредитације за осам лабораторија за испитивање, једну лабораторију за еталонирање и једну контролну организацију. Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације и једна одлука о суспензији акредитације. 

 

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- «ВУЛКАН ИНЖЕЊЕРИНГ» Д.О.О. Техничка лабораторија, Нови Сад;
-  ИНН ВИНЧА, Лабораторија за термотехнику и енергетику, Београд;
- Поликлиника за лабораторијску дијагностику из области медицинске биохемије, микробиологије и патохистологије «НЕОЛАБ», Ниш;
- TIM Trade ДОО, Лабораторија, Лесковац;
- Институт за пољопривреду А.Д. Зрењанин, Лабораторија за биолошка и хемијска испитивања;
- «ПРОЈЕКТОМОНТАЖА» А.Д. Лабораторија за испитивање, Београд;
- «Колубара Метал» Д.О.О. Служба за лабораторијска мерења и испитивања, Вреоци;
- ТЕРМОЕЛЕКТРО А.Д. Технички центар, Лабораторија, Београд.

Лабораторији за еталонирање:

- Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за еталонирање мерила температуре

и контролној организацији:

- Rota Control doo, Београд.

Акредитацију су обновиле следеће организације:

- ЈП «СРБИЈА ГАС», Лабораторија за гасну технику, Нови Сад и
- Институт за ратарство и повртарство, Лабораторија за испитивање семена, Нови Сад за послове испитивања;
- SGS Београд д.о.о. и
- Шумарски факултет Универзитета у Београду, Институт за прераду дрвета, Завод за контролу квалитета намештаја за послове контролисања;
- Институт за путеве а.д. Београд за послове сертификације производа;

Донета је одлука о суспензији акредитације у целини за Предузеће D&М о.д. Ниш, Ристић Милан за послове контролисања.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.