Навигација

Пројекат техничке помоћи Србији

Сарадња

У среду, 12. новембра, у просторијама АТС одржан је састанак са Бојаном Печеваром, вођом пројекта и кључним експертом за област оцењивања усаглашености и акредитације у оквиру пројекта „ Техничка помоћ кључним институцијама и телима у области стандардизације, акредитације, метрологије и оцењивања усаглашености у Србији“ (Tehnical assistance to key institutions and bodies in the field of standardisation, accreditation, metrology and conformity assessment in Serbia), који финансирa Европска комисија.

Састанак је одржан са циљем дефинисања програма активности које ће бити реализоване у оквиру овог пројекта, када је у питању област акредитације.

Ове активности обухватају:

- наставак активности у припреми за предстојеће колегијално оцењивање у оквиру ЕА MLA,
- подизање свести јавности и промоција акредитације кроз организовање одговарајућих стручних скупова и адекватно информисање јавности коришћењем разноврсних канала комуникације
- помоћ у идентификацији и примени одговарајућих међулабораторијских поређења и шема оцењивања оспособљености
- „он-хандс“ тренинге за запослене у АТС-у.

Састанку су испред Акредитационог тела присуствовали др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић, директор и заменица директора АТС-а и Бојан Печевар, вођа пројекта и кључни експерт за област оцењивања усаглашености и акредитацију.
 


Бојан Печевар, мр Вида Живковић и др Дејан Крњаић

Бојан Печевар

др Дејан Крњаић и мр Вида Живковић