Navigacija

Projekat tehničke pomoći Srbiji

Saradnja

U sredu, 12. novembra, u prostorijama ATS održan je sastanak sa Bojanom Pečevarom, vođom projekta i ključnim ekspertom za oblast ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije u okviru projekta „ Tehnička pomoć ključnim institucijama i telima u oblasti standardizacije, akreditacije, metrologije i ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji“ (Tehnical assistance to key institutions and bodies in the field of standardisation, accreditation, metrology and conformity assessment in Serbia), koji finansira Evropska komisija.

Sastanak je održan sa ciljem definisanja programa aktivnosti koje će biti realizovane u okviru ovog projekta, kada je u pitanju oblast akreditacije.

Ove aktivnosti obuhvataju:

- nastavak aktivnosti u pripremi za predstojeće kolegijalno ocenjivanje u okviru EA MLA,
- podizanje svesti javnosti i promocija akreditacije kroz organizovanje odgovarajućih stručnih skupova i adekvatno informisanje javnosti korišćenjem raznovrsnih kanala komunikacije
- pomoć u identifikaciji i primeni odgovarajućih međulaboratorijskih poređenja i šema ocenjivanja osposobljenosti
- „on-hands“ treninge za zaposlene u ATS-u.

Sastanku su ispred Akreditacionog tela prisustvovali dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković, direktor i zamenica direktora ATS-a i Bojan Pečevar, vođa projekta i ključni ekspert za oblast ocenjivanja usaglašenosti i akreditaciju.
 


Bojan Pečevar, mr Vida Živković i dr Dejan Krnjaić

Bojan Pečevar

dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković