Навигација

Административна такса

Закони и прописи

16.07.2011. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник Републике Србије бр.50/11) у коме је промењен износ административних такси за подношење пријаве за акредитацију/пријаве за промену обима акредитације/ пријаве за обнављање акредитације. С тим у вези измењено је Упутство за примену Одлуке о висини трошкова акредитације.