Навигација

Нове акредитације у месецу јулу 2010. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 12. јула 2010. године одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, једно сертификационо тело за сертификацију производа и једно сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, као и једну одлуку о укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за фитомедицину и заштиту животне средине, Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде, Нови Сад

-АМСС-Центар за моторна возила д.о.о., Одељење ЛАБ, Београд

-Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, Институт, Лабораторија за испитивање заштитне електроизолационе опреме за рад у електроенергетским постројењима, Нови Сад

-Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за нуклеарну и плазма физику, Београд

-РБ КОЛУБАРА ДОО Лазаревац, Огранак Површински копови-Барошевац, погон Тамнава-Источно поље, Контрола квалитета угља, Лабораторија Тамнава;

сертификационом телу за сертификацију производа EVROCERT ДОО Београд

и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента АД за испитивање квалитета „Квалитет“ Ниш.

Донета је одлука о укидању акредитације контролној организацији

-UNLIMITED Group d.o.o., Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.