Navigacija

Nove akreditacije u mesecu julu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 12. jula 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i jednu odluku o ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, Laboratorija za biološka istraživanja i pesticide, Novi Sad

-AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o., Odeljenje LAB, Beograd

-Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Institut, Laboratorija za ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme za rad u elektroenergetskim postrojenjima, Novi Sad

-Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za nuklearnu i plazma fiziku, Beograd

-RB KOLUBARA DOO Lazarevac, Ogranak Površinski kopovi-Baroševac, pogon Tamnava-Istočno polje, Kontrola kvaliteta uglja, Laboratorija Tamnava;

sertifikacionom telu za sertifikaciju proizvoda EVROCERT DOO Beograd

i sertifikacionom telu za sertifikaciju sistema menadžmenta AD za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet“ Niš.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije kontrolnoj organizaciji

-UNLIMITED Group d.o.o., Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.