Навигација

Семинари у Суботици и Нишу - захтеви директиве о ниско напонској опреми (LVD)

Семинари

У оквиру пројекта „ Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, одржани су дводневни семинари у Суботици од 15. до 16. јуна 2010. године и Нишу од 17. до 18. јуна, као део Кампање подизања свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености, са темом инфраструктура квалитета – захтеви прописа о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона.

Семинар је реализован у просторијама Регионалних привредних комора Суботице и Ниша које су (нарочито у Нишу) обезбедиле присуство значајног броја представника организација и институција заинтересованих за наведену тему.

Предавачи су били:  Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006, Душан Вучковић, Министарство економије и регионалног развоја, Милица Јовчић, Акредитационо тело Србије, Војко Корон, експерт из области новог приступа и Тања Димитријевић, Министарство економије и регионалног развоја.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на:

Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ – слободно кретање робе и заштита јавног интереса , Витомир Фистер
Нови правни оквир - нови концепт пословања у Републици Србији, презентација Душана Вучковића, МЕРР 
Улогу Акредитационог тела Србије у области оцењивања усаглашености , Милица Јовчић, АТС
Захтеве директиве о нисконапонској опреми, Војко Корон.

Другог дана семинара представљен је Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Тања Димитријевић), а након тога рад се конципирао на округли сто на коме се дискутовало о питањима који се односе на ову област новог приступа и о проблематици како испунити захтеве новог правног оквира везаног за електричну опрему намењену за употребу у оквиру одређених граница напона. Организације су износиле проблеме и дилеме са којима се срећу у свакодневном раду, размењивала су се различита искуства, тако да је други дан семинара завршен у веома активној и конструктивној дискусији.