Навигација

Калибрација мерних инструмената (мерила) као услов адекватног процеса производње

Семинари

У  оквиру пројекта «Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији» финансираног од стране Европске уније у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја (МЕРР) одржани су семинари од 5. до 8. oктобра, у просторијама Привредне коморе Србије (прва два дана) и Привредне коморе Војводине (друга два дана) на тему: Инфраструктура квалитета – калибрација мерних инструмената (мерила) као услов адекватног процеса производње.

Првог дана семинара представљене су теме које су се односиле на:
-Правни оквир инфраструктуре квалитета у Европској унији (предавач Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006)
- Национални метролошки систем Републике Србије и улога Дирекције за мере и драгоцене метале - ДМДМ (предавач мр Вида Живковић, директор ДМДМ)
- Улога акредитационог тела у области оцењивања усаглашености – област еталонирања (предавач Душанка Сантовац, АТС)
- Калибрација, њен значај за привреду и захтеви стандарда ISO/IEC 17025 (предавач мр Матјаж Линдич, експерт из Словеније).

Другог дана семинара, експертима са пројекта, придружили су се мр Зоран Шофранац и Предраг Ђурић, експерти из ДМДМ. Присутни су добили одговоре на многе недомице у вези проблема које имају у практичном раду и примени стандарда SRPS ISO/IEC 17025. Семинари су били веома успешни и окупили су велики број учесника, како представика лабораторија за еталонирање, тако и представника других заинтересованих страна из ове области оцењивања усаглашености.