Навигација

Инфраструктура квалитета западног Балкана и Турске

Семинари

У оквиру IPA 2008 регионалног пројекта „Инфраструктура квалитета западног Балкана и Турске“, 17. и 18. јуна ове године у Бриселу, у седишту Европског комитета за стандардизацију (CEN) одржан је семинар, посвећен унапређењу слободног протока роба на Балкану и његовог усклађивања са правилима јединственог европског тржишта.

Учесници семинара били су представници министарстава задужени за инфраструктуру квалитета, директори акредитационих тела као и званичници Европске комисије и других институција. Овај семинар је поред стицања новог знања о инфраструктури квалитета и слободног протока роба у Европској унији омогућио размену искуства у региону, а све у циљу уклањања непотребних техничких баријера у трговини и примене CEFTA споразума.

Током 17. и 18. јуна одржан је и низ веома занимљивих предавања укључујући и презентацију „Слободно кретање робе - Инфраструктура квалитета у Србији“ коју су представили Миодраг Дуганџија, шеф одељења за инфраструктуру квалитета и техничке прописе Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије и др Дејан Крњаић, директор Акредитационог тела Србије.

Поред ове, веома примећене презентације, свакако су се издвојила и предавања:

„Акредитација и нотификација“ – Annabel Brewka, European Commission DG Enterprise and Industry;
„Споразуми између акредитационих тела“ - Rózsa Ring, директор Акредитационог тела Мађарске и члан Извршног комитета Европске организације за акредитацију;

„Увод у ACCA споразум – споразум о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа“ - Paul de Lusignan, DG Trade, European Commission;

“Улога Регионалног савета за сарадњу у јачању регионалне сарадње у Јужноисточној Европи“- Лидија Tопић, RCC.

Семинар је био одлично организован и вођен од стране Дејвида Нориса (David Norris), вође IPA 2008 Регионалног пројекта инфраструктуре квалитета, а учесници семинара имали су прилику да размене мишљења и искуства са Силвијом Вакаром (Silvia Vaccaro, CEN) и Оти Палом (Outi Pala, DG Enterprise and Industry).


др Дејан Крњаић, АТС, Миодраг Дуганџија, МЕРР, Silvia Vaccaro, CEN, Outi Pala, DG Enterprise, David Norris, team leader IPA 2008
 
др Дејан Крњаић, АТС и Миодраг Дуганџија, МЕРР