Navigacija

Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske

Seminari

U okviru IPA 2008 regionalnog projekta „Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske“, 17. i 18. juna ove godine u Briselu, u sedištu Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) održan je seminar, posvećen unapređenju slobodnog protoka roba na Balkanu i njegovog usklađivanja sa pravilima jedinstvenog evropskog tržišta.

Učesnici seminara bili su predstavnici ministarstava zaduženi za infrastrukturu kvaliteta, direktori akreditacionih tela kao i zvaničnici Evropske komisije i drugih institucija. Ovaj seminar je pored sticanja novog znanja o infrastrukturi kvaliteta i slobodnog protoka roba u Evropskoj uniji omogućio razmenu iskustva u regionu, a sve u cilju uklanjanja nepotrebnih tehničkih barijera u trgovini i primene CEFTA sporazuma.

Tokom 17. i 18. juna održan je i niz veoma zanimljivih predavanja uključujući i prezentaciju „Slobodno kretanje robe - Infrastruktura kvaliteta u Srbiji“ koju su predstavili Miodrag Dugandžija, šef odeljenja za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije i dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije.

Pored ove, veoma primećene prezentacije, svakako su se izdvojila i predavanja:

„Akreditacija i notifikacija“ – Annabel Brewka, European Commission DG Enterprise and Industry;
„Sporazumi između akreditacionih tela“ - Rózsa Ring, direktor Akreditacionog tela Mađarske i član Izvršnog komiteta Evropske organizacije za akreditaciju;

„Uvod u ACCA sporazum – sporazum o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda“ - Paul de Lusignan, DG Trade, European Commission;

“Uloga Regionalnog saveta za saradnju u jačanju regionalne saradnje u Južnoistočnoj Evropi“- Lidija Topić, RCC.

Seminar je bio odlično organizovan i vođen od strane Dejvida Norisa (David Norris), vođe IPA 2008 Regionalnog projekta infrastrukture kvaliteta, a učesnici seminara imali su priliku da razmene mišljenja i iskustva sa Silvijom Vakarom (Silvia Vaccaro, CEN) i Oti Palom (Outi Pala, DG Enterprise and Industry).


dr Dejan Krnjaić, ATS, Miodrag Dugandžija, MERR, Silvia Vaccaro, CEN, Outi Pala, DG Enterprise, David Norris, team leader IPA 2008
 
dr Dejan Krnjaić, ATS i Miodrag Dugandžija, MERR