Навигација

Посета представника ESYD-а

Сарадња

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ у посети Акредитационом телу Србије су били dr Vagelis Bakeas и dr Chistors Mitsas, оцењивачи  грчког акредитационог тела, ESYD.

Теме разговора са грчким експертима током њихове петодневне посете билe су: међулабораторијска поређења и  PT шеме, као и искуства грчког акредитационог тела у оцењивању лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

Значај учешћа лабораторија у међулабораторијским поређењима и PT шемама још једном је јасно истакнут, а дискутовано је и о усклађивању политике учешћа у шемама према документу ЕА-4/18, Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation из јуна 2010. године, начину одређивања подобласти испитивања/еталонирања ради коректне примене политике у вези фреквенције учешћа у одговарајућим шемама.

Посета грчких оцењивача искоришћена је за организовање заједничког састанка са радном групом АТС-а из области квалитета ваздуха. Наиме, у оквиру активности АТС-а основана је радна група чији је основни задатак стручна помоћ у успостављању шеме за оцењивање према SRPS EN/ТS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO IEC 17025 to periodic measurements, што подразумева израду упутстава за оцењивање и смерница за исказивање обима акредитације. Радну групу сачињавају представници заинтересованих страна: акредитованих организација, надлежног министарства, као и представник сталног техничког комитета за лабораторије.

Даље активности у вези поменутих тема биће настављене у периоду 30.08.-3.09.2010. године.