Navigacija

Poseta predstavnika ESYD-a

Saradnja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ u poseti Akreditacionom telu Srbije su bili dr Vagelis Bakeas i dr Chistors Mitsas, ocenjivači  grčkog akreditacionog tela, ESYD.

Teme razgovora sa grčkim ekspertima tokom njihove petodnevne posete bile su: međulaboratorijska poređenja i  PT šeme, kao i iskustva grčkog akreditacionog tela u ocenjivanju laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.

Značaj učešća laboratorija u međulaboratorijskim poređenjima i PT šemama još jednom je jasno istaknut, a diskutovano je i o usklađivanju politike učešća u šemama prema dokumentu EA-4/18, Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation iz juna 2010. godine, načinu određivanja podoblasti ispitivanja/etaloniranja radi korektne primene politike u vezi frekvencije učešća u odgovarajućim šemama.

Poseta grčkih ocenjivača iskorišćena je za organizovanje zajedničkog sastanka sa radnom grupom ATS-a iz oblasti kvaliteta vazduha. Naime, u okviru aktivnosti ATS-a osnovana je radna grupa čiji je osnovni zadatak stručna pomoć u uspostavljanju šeme za ocenjivanje prema SRPS EN/TS 15675, Air quality – Measurements of stationary source emissions – Application of EN ISO IEC 17025 to periodic measurements, što podrazumeva izradu uputstava za ocenjivanje i smernica za iskazivanje obima akreditacije. Radnu grupu sačinjavaju predstavnici zainteresovanih strana: akreditovanih organizacija, nadležnog ministarstva, kao i predstavnik stalnog tehničkog komiteta za laboratorije.

Dalje aktivnosti u vezi pomenutih tema biće nastavljene u periodu 30.08.-3.09.2010. godine.