Навигација

37. међународни сајам "112 EXPO"

Актуелности

У оквиру 37. међународног сајма "112 EXPO - Заштита од пожара, поплава, земљотреса, хемијских акцидената - реаговање у ванредним ситуацијама" одржан је у среду 15. септембра округли сто под називом "Радимо безбедно и здраво" посвећен промовисању нове законске регулативе у области стандардизације и акредитације, као и представљању примера добре пословне праксе компанија у области безбедности и здравља на раду. Скуп је отворила Вера Божић Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике, која је истакла да је организовање сајма “112 EXPO” потврда јачања свести о значају превенције у области ванредних ситуација и заштите на раду. Она је подсетила да је у Србији смањен број повреда на раду у односу на исти период прошле године и да се највећи број повреда дешава у грађевинарству и области индустрије.

Прошле године у Србији се догодила 1.041 повреда на раду, од тога 37 са смртним исходом, док је за првих осам месеци ове године забележено 678 повреда на раду, од којих 18 са смртним исходом.
Да би се овај негативни тренд смањио у протекле две године у Србији је постигнут значајан напредак у законодавном уређењу области безбедности и здравља на раду, те је транспоновано до сада десет европских директива, а до краја године биће их припремљено још пет.

Мирјана Аћимовић Коруновић, руководилац Одељења за безбедност, заштиту и животну средину у Институту за стандардизацију - ИСС, упознала је присутне са активностима ИСС-а на доношењу нових стандарда из ове области. Она је нагласила да је обавезна примена стандарда у Србији престала да важи 30. јуна 2009. године, а да се обавезна примена стандарда може односити на примену оних правних норми у којима се одређене спецификације (захтеви) остварују кроз примену одговарајућих стандарда.
До сада је ИСС преузео око 7.500 европских стандарда у процесу усаглашавања наше легислативе са европском од укупно око 20.000.

Наводећи примере из области безбедности и заштите на раду, Коруновић је рекла да је у складу са Правилником о безбедности машина (Сл. гласник 13/2010), којим је транспонована у наше законодавство машинска директива (2006/42/EZ), ИСС до сада објавио 507 хармонизованих европских стандарда из ове области, а до краја године ће објавити свих 800. Она је такође, навела да Министарство економије и регионалног развоја припрема Правилник о лично-заштитној опреми (89/686/ЕЕС) за који је преузето већ 258 од укупно 274 хармонизованих европских стандарда.

Др Дејан Крњаић, директор Акредитационог тела Србије (АТС) представљајући нову законску регулативу у области акредитације, истакао је још једном, значај и главне циљеве акредитације, чијом применом се успоставља компетенција и поверење на домаћем и међународном тржишту и доприноси унапређењу инфраструктуре квалитета сваке земље.

"Друштвено одговорно пословање и посвећеност одрживом развоју је данас, саставни део многих пословних стратегија, а управљање безбедношћу и заштитом здравља мора бити једна од статешких одлука сваког предузећа које претендује да оствари успешну пословну полику и оствари профит на тржишту", рекао је др Крњаић и објаснио да је подизање захтева и нивоа безбедности и заштите здравља на раду довело до развоја и интеграције секторских специфичних система менаџмента (у областима: аутомобили, храна, грађевинарство, текстил, телекомуникације, авиони, здравство, ИТ, финасије, железница, услуге, дрво, козметика, нафта и бензин,...), који заједно са управљањем ризиком и другим системима менаџмента пружају интернационалним компанијама и великим корпорацијама основу за успешно пословање.


Др Крњаић је писутне упознао са досадашњим активностима АТС-а у проширењу области свог деловања, и то за акредитацију сертификационих тела за: системе менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001) – додељен један сертификат о акредитацији и три пријаве у обради и систем менаџмента безбедношћу информација (SRPS ISO/IEC 27001) за који су пристигле две пријаве.

Говорећи о значају акредитације са аспекта безбедности и заштите јавног интереса, као и обезбеђивања слободног протока роба и услуга, др Крњаић је истакао да је постизање циља који је АТС поставио испред себе, а то је потписивање мултилатералних споразума са чланицама Европске кооперативе за акредитацију - ЕА, мукотрпан и дуготрајан процес, али остварљив, и пре свега изузетно користан нашој економији. "У том процесу смо 12. фебруара 2009. године упутили ЕА захтев за колегијално оцењивање - „peer evaluation“. Предоцењивачка посета реализована је од 2. до 5. марта ове године, а
27. августа 2010. године упутили смо пријаву за проширење обима ЕА MLA/BLA за области акредитације медицинских лабораторија, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификационих тела за сертификацију производа. Очекујемо да ће почетком 2011. године уследити ЕА колегијално оцењивање.", рекао је директор АТС-а.

У наставку скупа представници НИС, U.S. Steel Serbia d.o.o., Holcim (Srbija) d.o.o., Телеком Србија, Lafarge Беочинска фабрика цемента, ФИАТ аутомобили Србија, Теленор д.о.о. и Титан цементаре Косјерић д.о.о. представили су примере добре праксе компанија у области безбедности и заштите на раду.

На овом сајму, који ће трајати до 17. септембра, учествује више од 80 излагача из Србије, Босне и Херцеговине, Словеније, Русије, Чешке, Италије, Аустрије и Немачке. Генерални покровитељ је Сектор за ванредне ситуације МУП-а Србије, а један од покровитеља сајма је и Управа за безбедност и здравље на раду Министарства рада и социјалне политике.

Новине у законској регулативи у области акредитације у 2010. години, презентација др Дејана Крњаића, директора АТС-а
 


др Дејан Крњаић