Навигација

Студијско путовање - посета ESYD-у

Сарадња

У периоду од 11. до 15. октобра 2010. године у оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ реализиванао је студијско путовање током којег су представници АТС-а посетили Национално акредитационо тело Грчке – ESYD.

Током петодневног боравка у ESYD-у представници АТС-а имали су прилику да размене искуства са колегама из грчког акредитационог тела, упореде еквивалентност система акредитације у складу са међународним стандардом (ISO/IEC 17011) и правилима и процедурама секторских међународних организација, као и да разговарају о модалитета унапређења сопствених система акредитације.

У уводном излагању представник руководства за систем менаџмента Maria Papatzikou представила је рад ESYD-а и његову организацију, национални систем акредитације, закодавну инфраструктуру, као и правила акредитације контролних организација и сертификационих тела.

Током осталих предавања представљени су поступци акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, EMAS) у складу са ISO/IEC 17021 и контролних организација у складу са ISO/IEC 17020, као и у односу на директиве Новог приступа и уредбу ЕЗ 765/2008. Након предавања после сваке области представници АТС-а са својим домаћинима имали су прилике да стекну практично искуство пратећи сваки корак у одређеном поступку акредитације (пријава, прелиминарна посета, оцењивање, извештај о неусаглашеностима, доношење одлуке, ...). Предавачи су били колеге из ESYD-а: Christos Trapalis, Andrianna Lekakou, Georgios Kallergis, Katerina Bouranta, Dimitrios Zitounis, Alexandra Tzelepi и Virginios Voudouris.
 


Virginios Voudouris, Наталија Јовичић Зарић, Братислав Милошевић, Maria Papatzikou, Милан Савић, Georgios Kallergis, Dimitrios Zitounis (задњи ред), Alexandra Tzelepi, Биљана Томић, Љубица Живанић, Јасна Стојановић и Christos Trapalis (предњи ред)