Navigacija

Vesti

Pravila akreditacije - četvrto izdanje

Promena dokumentacije

Rukovodstvo Akreditacionog tela Srbije (ATS) usvojilo je 15. septembra 2009. godine novi dokument Pravila akreditacije (četvrto izdanje) koji je upotpunosti usklađen sa novim Statutom ATS-a. Pravila akreditacije pružaju uopštene informacije o akreditac...

24. sednica Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 24. do 26. novembra 2009. godine u Brižu, Belgiji održana je 24. sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju. Tokom zasedanja doneta je 31 rezolucija od kojih su najznačajnije one koje se odnose na izmenu osnivačkog ...

Procena merne nesigurnosti ATS-PA06

Promena dokumentacije

Dokument Procena merne nesigurnosti ATS-PA06 stupio je na snagu 1. decembra 2009. godine. Njime se propisuje se politika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za određivanje merne nesigurnosti u postupcima ispitivanja i etaloniranja. Namenjen je ocenjivačima i te...

Upitnik za ocenu zadovoljenja korisnika usluga ATS-a

Obaveštenja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) sprovodi jednom godišnje ispitivanje stepena zadovoljenja korisnika svojih usluga u skladu sa procedurom ATS-PR09 Identifikacija potreba i ocena zadovoljenja korisnika usluga ATS-a i poboljšanje sistema menadžmenta u cilju obostra...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 19. novembra 2009. godine odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jedna odluka ...

Sastanci tehničkih komiteta i Saveta za akreditaciju

Aktuelnosti

Juče su u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održani prvi sastanci tehničkih komiteta za laboratorije, za kontrolne organizacije i za sertifikaciona tela na kojima su izabrani presedavajući komiteta i njihovi zamenici. Tokom sastanaka tehni...

Uručeni sertifikati polaznicima obuke za tehničke ocenjivače

Seminari

Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio je danas polaznicima obuke, nakon uspešno položenog završnog testa provere znanja, sertifikate o završenoj obuci za tehničkog ocenjivača za ... laboratorije za ispitivanje (SRPS ISO/IEC 17025) i ...

Započet rad na izradi novog Zakona o akreditaciji

Saradnja

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog Zakona o akreditaciji. Sastanku su prisustvovali: Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog r...

Obuka za tehničke ocenjivače

Seminari

U prostorijama ATS-a od 09. do 13. novembra održava se obuka za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i kontrolne organizacije, a u skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zapos...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. oktobra, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednoj organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju i smanjenju obima, obnavljanju, suspenzi...

ILAC/IAF 2009 Vankuver

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 10.-20. oktobra 2009. godine u Vankuveru, Kanada, je održan godišnji skup Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) i Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (ILAC). Na ovom  najznačajnijem skupu za akreditaciju na međunarodno...

Saradnja sa TAIEX-om

Saradnja

Juče je u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja održan sastanak povodom ekspertske misije u organizaciji TAIEX-a na temu horizontalnog zakonodavstva koje reguliše oblast unutrašnjeg tržišta, infrastrukture kvaliteta i akreditacije. G...

Rešavanje prigovora i žalbi

Promena dokumentacije

Izmena 3/0 dokumenta Rešavanje prigovora i žalbi stupila je na snagu 5. oktobra 2009. godine. Ovim dokumentom se propisuje postupak koji sprovodi Akreditaciono telo Srbije prilikom rešavanja prigovora i žalbi koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ...

Promena organizacione-kadrovske strukture u ATS-u

Obaveštenja

Dosadašnji zamenik direktora ATS-a mr Vida Živković postavljena je za direktora Direkcije za mere i dragocene metale rešenjem Vlade Republike Srbije od 17. septembra 2009. godine, a za novog zamenika direktora ATS-a raspoređena je mr Natalija Jovičić Zari...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 17. septembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, redukciji...

18. sastanak komiteta EA IS i EA SS

Međunarodne aktivnosti

U Taormini (Sicilija) su u periodu od 7. do 9. septembra 2009. godine održani 18. sastanak komiteta za kontrolna tela (EA IS) i komiteta za sertifikaciju (EA SS) Evropske kooperative za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Italije (ACCREDIA...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 14. avgusta 2009. godine, odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jednu organizaciju za sertifikaciju proizvoda.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije...

Nove akreditacije u mesecu julu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 9. jula, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

Proslava Dana akreditacije

Aktuelnosti

U petak 03. jula održana je zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta Akreditacionog tela Srbije (ATS) povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji....