Navigacija

Vesti

Uručeni sertifikati polaznicima obuke za tehničke ocenjivače

Seminari

Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio je danas polaznicima obuke, nakon uspešno položenog završnog testa provere znanja, sertifikate o završenoj obuci za tehničkog ocenjivača za ... laboratorije za ispitivanje (SRPS ISO/IEC 17025) i ...

Započet rad na izradi novog Zakona o akreditaciji

Saradnja

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog Zakona o akreditaciji. Sastanku su prisustvovali: Jelena Popović, pomoćnik ministra za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog r...

Obuka za tehničke ocenjivače

Seminari

U prostorijama ATS-a od 09. do 13. novembra održava se obuka za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i kontrolne organizacije, a u skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zapos...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. oktobra, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednoj organizaciji za sertifikaciju sistema menadžmenta.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju i smanjenju obima, obnavljanju, suspenzi...

ILAC/IAF 2009 Vankuver

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 10.-20. oktobra 2009. godine u Vankuveru, Kanada, je održan godišnji skup Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) i Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (ILAC). Na ovom  najznačajnijem skupu za akreditaciju na međunarodno...

Saradnja sa TAIEX-om

Saradnja

Juče je u prostorijama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja održan sastanak povodom ekspertske misije u organizaciji TAIEX-a na temu horizontalnog zakonodavstva koje reguliše oblast unutrašnjeg tržišta, infrastrukture kvaliteta i akreditacije. G...

Rešavanje prigovora i žalbi

Promena dokumentacije

Izmena 3/0 dokumenta Rešavanje prigovora i žalbi stupila je na snagu 5. oktobra 2009. godine. Ovim dokumentom se propisuje postupak koji sprovodi Akreditaciono telo Srbije prilikom rešavanja prigovora i žalbi koji su mu upućeni, a odnose se na njegov rad ...

Promena organizacione-kadrovske strukture u ATS-u

Obaveštenja

Dosadašnji zamenik direktora ATS-a mr Vida Živković postavljena je za direktora Direkcije za mere i dragocene metale rešenjem Vlade Republike Srbije od 17. septembra 2009. godine, a za novog zamenika direktora ATS-a raspoređena je mr Natalija Jovičić Zari...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 17. septembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, redukciji...

18. sastanak komiteta EA IS i EA SS

Međunarodne aktivnosti

U Taormini (Sicilija) su u periodu od 7. do 9. septembra 2009. godine održani 18. sastanak komiteta za kontrolna tela (EA IS) i komiteta za sertifikaciju (EA SS) Evropske kooperative za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Italije (ACCREDIA...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 14. avgusta 2009. godine, odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jednu organizaciju za sertifikaciju proizvoda.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije...

Nove akreditacije u mesecu julu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 9. jula, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

Proslava Dana akreditacije

Aktuelnosti

U petak 03. jula održana je zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta Akreditacionog tela Srbije (ATS) povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji....

Naučno stručni forum SIZIT 09

Aktuelnosti

Naučno stručni forum pod nazivom SIGURNOST INFORMACIJA, ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - SIZIT 09 održan je 01. i 02. jula u Institutu ''Mihajlo Pupin'' u Beogradu. Cilj ovog foruma je bio da doprinese podizanju nivoa sigurnosti informacija u naš...

23. generalna skupština EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 27-28. maja 2009. godine u Luksemburgu je održana 23. sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju, prva sednica nakon što je 1. aprila ove godine ova organizacija i formalno priznata kao telo koje pruža podršku sistem...

Informativni seminar za tehničke eksperte

Seminari

U ponedeljak 08. juna, u prostorijama Akreditacionog tela Srbije, održan je informativni seminar za tehničke eksperte tokom koga su se kandidati i postojeći eksperti mogli upoznati sa procesom akreditacije i svojom ulogom u njemu, svojim pravima i obavez...

Prva specijalna konferencija o akreditaciji

Aktuelnosti

Prva specijalna konferencija "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj" održana je održana u sredu, 03. juna na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na kojoj su predstavnici Akreditacionog tela Srbije (ATS) održali predavanja u prepodnevnom del...