Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u mesecu julu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 12. jula 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i jednu ...

Evropska radionica za rezidue pesticida

Seminari

U Strazburu je u periodu od 20-24.juna 2010. godine održana osma po redu Evropska radionica za rezidue pesticida (European Pesticide Residue Workshop EPRW 2010). EPRW je vodeći evropski skup namenjen prezentaciji i diskusiji o najnovijim konceptima i ra...

Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske

Seminari

U okviru IPA 2008 regionalnog projekta „Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske“, 17. i 18. juna ove godine u Briselu, u sedištu Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) održan je seminar, posvećen unapređenju slobodnog protoka roba na Bal...

Sporazum o partnerstvu između EA i EK

Međunarodne aktivnosti

Presedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA) Graham Talbot potpisao je 30. juna,sporazum o partnerstvu između EA i Evropske komisije, koju je predstavljala Liliana Brikman, u ime direktora Generalnog direktorata za preduzeća i industriju. O...

Obeležen Dan akreditacije u Republici Srbiji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije proslavilo je i ove godine radno Dan akreditacije - 28. jun, 26. sednicom Upravnog odbora, kao i zajedničkom sednicom Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju. Obeležavajući Dan akreditacije, 28. juna 2010. godine, održana je...

Drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs . Poštovane akreditovane organizacije, Ove godine obeležavamo 12 godina rada Akreditacionog tela Sr...

Četvrti sastanak u okviru RTV projekta

Saradnja

U okviru RTV projekta Nemačkog metrološkog instituta „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ 9. i 10. juna 2010. godine održan je u Tirani četvrti sastanak. Učesnici sastanka su bili predstavnic...

Nove akreditacije u mesecu junu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 10. juna 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi kareditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenj...

Obuke za standarde ISO 19011:2002 i ISO/IEC 17021:2006

Obaveštenja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovane su obuke na temu „Standard ISO 19011:2002 za laboratorije“ i "Standard ISO/IEC 17021:2006". Obuka za standard ISO 19011:2 Uputstvo za p...

Vlada usvojila Predlog zakona o akreditaciji

Zakoni i propisi

Vlada Republike Srbije usvojila je na 273. sednici u četvrtak 10. juna Predlog zakona o akreditaciji kojim se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju i uputi...

Seminar u Kraljevu - zahtevi propisa o bezbednosti mašina

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održan je dvodnevni seminar kao deo Kampanje podiz...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK 2010

JUSK

U  organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, Grecce, na Mašinskom fakultetu održana je od 31. maja do 3. juna  VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim in...

Sporazum o saradnji DMDM - ATS

Saradnja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisali su 14. maja 2010. godine Sporazum o saradnji kojim bi, u cilju rešavanja pitanja od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i akreditacije, definisali svoje koor...

Nove akreditacije u mesecu maju 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 5. maja 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, jednu medicinsku laboratoriju, jednu kontrolnu organizaciju odnosno jedno sertifikaciono telo za...

JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010

JUSK

U okviru tradicionalne manifestacije JUSK – Međunarodna konvencija o kvalitetu 2010. godine, 3. juna  (četvrtak) 2010. godine od 11.00 do 14.30 sati, Mašinski fakultet u Beogradu, Kraljice Marije 16, sala CeNT na prvom spratu, održaće se Druga specijaln...

Petodnevna obuka za zaposlene i ocenjivače ATS-a

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovana je trodnevna obuka na temu „Standard ISO/IEC 17025 i obezbeđivanje kvaliteta u laboratorijama“ i dvodnevna obuka na temu merne nesigurnos...

Međunarodni dan akreditacije - 9. jun 2010. godine

Dan akreditacije

Ove godine se navršava deset godina od ustanovljavanja prvog IAF-ovog sporazuma o međusobnom priznavanju i dvanaest godina od ILAC-ovog multilateralnog sporazuma o priznavanju. Glavni cilj ovih sporazuma je isto važan sada kao što je bio u trenutku kada su...

TrainMiC program obuke za tehničke ocenjivače ATS-a

Obaveštenja

U sklopu saradnje Direkcije za mere i dragocene metale i ATS-a u periodu od 21. do 23.aprila organizovan je TrainMiC program obuke (Training in Metrology in Chemistry) za tehničke ocenjivače ATS-a. Train Mic program je licencirani program Institute for R...

Seminari u Zrenjaninu i Kragujevcu

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podi...

Novi tehnički propisi

Zakoni i propisi

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, na osnovu člana 6. stav 1 Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti doneo je sledeće pravilnike kojima se transponuju evropske direktive: Direktiva o mašinama 2006/42/EC-...

Seminari u Kruševcu i Somboru

Seminari

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike, održani su dvodnevni seminari kao deo Kampanje podizanja s...

Nove akreditacije u mesecu martu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 24. marta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i niz odluka o održavanju, proširenju obima i smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukid...