Навигација

Међународни дан акредитације 2011. године

Дан акредитације

09. јуна 2011. ће бити прослављен Међународни дан акредитације као глобална иницијатива коју су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC), како би промовисали акредитацију.

Као и претходних година овај дан ће се славити широм света уз организацију значајних догађаја на националном нивоу, семинара и медијских догађаја како би се владама, законодавницима и водећим структурама у пословним круговима указало на значај акредитације.

Тема овогодишњег Дана акредитације објашњава како акредитација може да помогне рад законодаваца. На националном нивоу постоји веће признање акредитације, посебно када је реч о законодавцима који акредитацију виде као механизам који нуди мултидисциплинарни приступ захваљујући којем се лакше решавају законодавна питања или који је алтернативно решење за поменута питања.

На великим тржиштима са високим степеном конкуренције поверење је од суштинског значаја када постоји размена производа и услуга при чему је акредитација начин потврђивања поменутог. Владе и законодавци су почели да цене значај поузданих шема акредитације које се базирају на међународно признатим стандардима. Када постоји ограничен буџет многи законодавци не могу то више да раде сами и све више се морају ослањати на трећу страну која би на тај начин помогла остварење њихових циљева. У том случају им је потребна фер и добро дефинисана основа за идентификацију квалификованих и компетентних добављача. Акредитација је управо потврда те компетентности.
Утицај и примена акредитације све више добијају на значају у великом броју држава што се очитује и у прописима. То је наглашено у анкети у којој су учествовале чланице ILAC-а 2010. године која је потврдила да законодавци из свих 55 држава, које су одговориле на анкету, све више примењују акредитацију у привредној размени.

Међутим, постоји још много области у којима би акредитација могла бити уведена као алтернативно решење када је реч о прописима из области здравства, управљања здрављем и безбедношћу, образовања, управљања отпадом, итд.

Светски дан акредитације пружа одличну прилику онима, који већ примењују акредитацију, да прошире свој утицај и покажу како се акредитација може применити на различите врсте оцењивања усаглашености која се могу користити како би се испунио велики број законских услова.

Кратак промотивни видео запис о Међународном дану акредитације можете погледати на следећем линку: http://www.youtube.com/watch?v=sgDJlXdUEwI

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Pete Unger и Randy Dougherty

Помоћ законодавцима у њиховом раду

Част нам је да најавимо да ће се Међународни дан акредитације одржати 9. јуна 2011. године. Овогодишња тема има за циљ да објасни како се акредитација може да помогне законодавцима у њиховом раду.

Акредитација обезбеђује поверење у компетентност и интегритет послова оцењивања усаглашености што може бити подршка примени политике и прописа владе који утичу на здравље, добробит и животну средину.

Владине службе и законодавци могу да наведу у својим политикама, спецификацијама и прописима да је потребно користити услуге акредитованих тела и на тај начин буду сигурни да су надлежне институције утврдиле усаглашеност са законима, прописима и спецификацијама.

Све више законодаваца широм света препознају корист од примене акредитације. Тако се на пример у Сједињеним Америчким Државама Комисија за безбедност производа за потрошаче бави испитивањем играчака, Комисија за дефинисање правних питања у области нуклеарних испитивања се бави нуклеарним питањима, а Управа за храну и лекове се бави безбедношћу хране и свима њима је акредитација елеменат од суштинског значаја за креирање политике која се користи за доношење стратегија. У Азији акредитација помаже лакше извршење секторског MRA споразума Удружења земаља Југоисточне Азије у случају електронске и електричне опреме како би сваки члан испунио обавезне захтеве и како би се подржала примена AFTA споразума. Међутим, у Европи је правни оквир за пружање услуга акредитације дат у Уредби која признаје корист од акредитације тако што прописује да је акредитација средство којим се показује усклађеност са обавезним законским условима.

Већина регионалних организација и националних законодаваца, који су у саставу влада, признаје акредитацију што помаже чланицама Светске трговинске организације (СТО) да испуне обавезе Споразума о техничким баријерама у трговини (TBT Споразум). Уједињене нације такође наводе да су IAF и ILAC кључни актери.

Чињеница да акредитацију законодавци све више признају се могла видети у резултатима анкете, у којој су учествовале чланице ILAC-а, а која је спроведена 2010. године. У тој анкети се наводи да се акредитација примењује и прихвата као средство које помаже политици владе у области привреде у свих 55 земаља које су одговориле на анкету. У ствари, 77% земаља је навело да њихови законодавци заправо захтевају резултате од акредитованих организација. То је пораст од 36% од 2002.године. чиме се показује да законодавци признају значај акредитације и да у исту имају поверења.

Док овај раст представља велики напредак, добијање већег признања и даље остаје главни циљ IAF-а и ILAC-а, како кроз уврштавање акредитације у нове области тако и кроз ширење на нове територије и регионе. Акредитација је потврђено средство које се може применити на велики број оцењивања усаглашености која се користе како би се размотрио велики број захтева које су поставили законодавци како у развијеним земљама тако и у земљама у развоју. Међународни дан акредитације 2011. пружа идеалну основу за даљи напредак и омогућава још веће признање.