Навигација

Састанак радне групе ЕА лабораторија за еталонирање

Међународне активности

15. састанак EA-LC/WG ILC’s calibration одржан је у периоду од 10.05. до 12.05.2011. године у Варшави. Организатор састанка био је Национално акредитационо тело Пољске (PCA), а председавао је Martin Czaske, DAkkS.


На састанку су представљени статуси текућих ПТ активности и регионалних међулабораторијских поређења дистрибуираних у овој години (храпавост, торзија, снага, звук, притисак). Презентована је ревизија петогодишњег плана регионалних међулабораторијских поређења и усвојен предлог међулабораторијских поређења која ће почети идуће године.

Разматрано је коришћење кључних поређења у циљу подршке ЕА и WG ILC’s calibration.

Презентована је листа ПТ провајдера и дат је задатак свим контакт особама да предложе потенцијалне провајдере из својих земаља. Највећи проблем представља мали број акредитованих ПТ провајдера у области еталонирања.

Предочена је идеја о покушају хармонизације исказивања обима акредитације и могућности мерења лабораторија за еталонирање.

Последњег дана састанку су присуствовали и представници акредитованих лабораторија за еталонирање и технички оцењивачи PCA.

Arnold Leitner, BEV/EURAMET, презентовао је структуру и основне активности EURAMET-а, европски програм развоја метрологије, као и систем кључних поређења као и техничку документацију EURAMET-а, док је Gabriel Boisson, COFRAC, презентовао процес акредитације лабораторија за еталонирање у Француској.

Састанку EA-LC/WG ILC’s calibration присуствовала је испред АТС-а Александра Николић.