Navigacija

Sastanak radne grupe EA laboratorija za etaloniranje

Međunarodne aktivnosti

15. sastanak EA-LC/WG ILC’s calibration održan je u periodu od 10.05. do 12.05.2011. godine u Varšavi. Organizator sastanka bio je Nacionalno akreditaciono telo Poljske (PCA), a predsedavao je Martin Czaske, DAkkS.


Na sastanku su predstavljeni statusi tekućih PT aktivnosti i regionalnih međulaboratorijskih poređenja distribuiranih u ovoj godini (hrapavost, torzija, snaga, zvuk, pritisak). Prezentovana je revizija petogodišnjeg plana regionalnih međulaboratorijskih poređenja i usvojen predlog međulaboratorijskih poređenja koja će početi iduće godine.

Razmatrano je korišćenje ključnih poređenja u cilju podrške EA i WG ILC’s calibration.

Prezentovana je lista PT provajdera i dat je zadatak svim kontakt osobama da predlože potencijalne provajdere iz svojih zemalja. Najveći problem predstavlja mali broj akreditovanih PT provajdera u oblasti etaloniranja.

Predočena je ideja o pokušaju harmonizacije iskazivanja obima akreditacije i mogućnosti merenja laboratorija za etaloniranje.

Poslednjeg dana sastanku su prisustvovali i predstavnici akreditovanih laboratorija za etaloniranje i tehnički ocenjivači PCA.

Arnold Leitner, BEV/EURAMET, prezentovao je strukturu i osnovne aktivnosti EURAMET-a, evropski program razvoja metrologije, kao i sistem ključnih poređenja kao i tehničku dokumentaciju EURAMET-a, dok je Gabriel Boisson, COFRAC, prezentovao proces akreditacije laboratorija za etaloniranje u Francuskoj.

Sastanku EA-LC/WG ILC’s calibration prisustvovala je ispred ATS-a Aleksandra Nikolić.