Навигација

Годишња национална конференција ЈУСК-а - прво обавештење

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) ће ове године учествовати на 38. годишњој националној конференцији ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“ (www.jusk.org) у оквиру Треће специјалне конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој", која ће се одржати у среду 8. јуна 2011. године на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16 (тачан термин одржавања конференције биће накнадно одређен).

Конференција ће бити организована као радионица и трајаће 180 минута. Тема радионице су захтеви референтних стандарда за акредитацију (SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO 15189, SRPS EN 45011, SRPS ISO/IEC 17021), обавезних ЕА, ILAC и IAF смерница и захтеви правила Акредитационог тела Србије за која су неопходна додатна разјашњења, ставови и сл.

У првом делу Конференције, предавања ће одржати директор АТС-а, др Дејан Крњаић на тему „Новине у раду АТС-а, акредитација у свету, Европи и Србији 2010/2011“, као и Биљана Томић, на тему „Нови правни оквир“.

Конференција ће бити настављена радионицом која је осмишљена кроз презентације и интерактиван рад са слушаоцима. У претходним годинама АТС је идентификовао одређен број захтева референтних докумената у чијем испуњењу тела за оцењивање усаглашености  имају одређене проблеме и недоумице.

Како бисмо што ефикасније припремили радионицу молимо акредитована тела за оцењивање усаглашености да нам најкасније до 20.05.2011. године доставите ваше дилеме односно питања које бисте желели да разјаснимо на e-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs.