Navigacija

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a - prvo obaveštenje

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na 38. godišnjoj nacionalnoj konferenciji JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ (www.jusk.org) u okviru Treće specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja će se održati u sredu 8. juna 2011. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 (tačan termin održavanja konferencije biće naknadno određen).

Konferencija će biti organizovana kao radionica i trajaće 180 minuta. Tema radionice su zahtevi referentnih standarda za akreditaciju (SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO 15189, SRPS EN 45011, SRPS ISO/IEC 17021), obaveznih EA, ILAC i IAF smernica i zahtevi pravila Akreditacionog tela Srbije za koja su neophodna dodatna razjašnjenja, stavovi i sl.

U prvom delu Konferencije, predavanja će održati direktor ATS-a, dr Dejan Krnjaić na temu „Novine u radu ATS-a, akreditacija u svetu, Evropi i Srbiji 2010/2011“, kao i Biljana Tomić, na temu „Novi pravni okvir“.

Konferencija će biti nastavljena radionicom koja je osmišljena kroz prezentacije i interaktivan rad sa slušaocima. U prethodnim godinama ATS je identifikovao određen broj zahteva referentnih dokumenata u čijem ispunjenju tela za ocenjivanje usaglašenosti  imaju određene probleme i nedoumice.

Kako bismo što efikasnije pripremili radionicu molimo akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da nam najkasnije do 20.05.2011. godine dostavite vaše dileme odnosno pitanja koje biste želeli da razjasnimo na e-mail: natalija.jovicic_zaric@ats.rs.