Навигација

Одржан састанак са члановима Секторског комитета

Актуелности

У просторијама Акредитационог тела Србије (АТС) у среду 01. јуна 2011. године, одржан је састанак са члановима Секторског комитета, који ће у складу са Правилима акредитације и процедуром  Одлучивање и додела акредитације АТС-ПР15 учествовати у раду Комисија за одлучивање.

На састанку Савета за акредитацију од 31. марта ове године изабрани су стручњаци из разних области оцењивања усаглашености, који су се јавили на јавни позив који је АТС упутио свим заинтересованим странама. Изабрани стручњаци имаће задатак да као чланови Комисије за акредитацију разматрају информације из предмета који је доспео на одлучивање, утврђују његову комлетност, вреднују јасност, разумљивост и довољност информација на основу којих се доноси одлука о акредитацији сходно процедури за одлучивање и доделу акредитације.

Током састанка презентована је процедура Одлучивање и додела акредитације АТС-ПР15, у којој су описани кораци односно активности у процесу акредитације које спроводи АТС при одлучивању о акредитацији, укључујући и издавање серификата о акредитацији, и Правила акредитације, као и начини будућег рада Комисије за акредитацију. Предавања су испред АТС-а одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а, мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а и др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а за послове акредитације.
 


Чланови Секторског комитета на састанку 01. јуна 2011. године

др Дејан Крњаић, директор АТС-а током предавања