Навигација

Одржан EA MAC састанак у Београду

Међународне активности

Београд је, од 12. до 15. априла 2011. године био престоница Европске акредитације. У том периоду, у организацији Акредитационог тела Србије (АТС), одржан је састанак Савета за мултилатералне споразуме Eвропске организације за акредитацију (EA MAC), радног председништва EA МАС-a, као и радне групе за обуку колегијалних оцењивача.

Након доношења Уредбе (ЕК) бр. 765 Европског парламента и Савета из 2008. године, као и на основу потписаног споразума о сарадњи са Европском комисијом од 30. јуна 2010. године, ЕА  је преузела нову улогу и представља кључну институцију која у Европској унији оцењује еквивалентност националних система акредитације. На седници EA MAC-а поред доношења одлуке о потписивању мултилатералних споразума, на дневном реду био је и већи број тема са циљем унапређења целокупног система акредитације и колегијалног оцењивања.

Разматрала су се и питања доказивања независности акредитационих тела основаних од стране државе, критеријуми за чланство у ЕА, измене IAF/ILAC документа о кључним индикаторима перформанси (A3:05/2007 IAF/ILAC MRAs: Key Performance Indicators - A Tool for the Evaluation Process), измене документа ЕА 2/02 о политици и процедурама за потписивање мултилатералних споразума (EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement), као и унапређења система колегијалног оцењивања.

Акредитационо тело Србије је за организацију овог скупа добило највеће похвале од свих учесника, укључујући и председавајућег ЕА МАС савета Thomasа Facklamа
 


др Дејан Крњаић, директор АТС-а и проф. др Здравко Кривокапић, председник УО АТЦГ-а

Скупу је присуствовало 44 делегата.

Marga Zaffe, Thomas Facklam и Nicole VanLaethem