Navigacija

Održan EA MAC sastanak u Beogradu

Međunarodne aktivnosti

Beograd je, od 12. do 15. aprila 2011. godine bio prestonica Evropske akreditacije. U tom periodu, u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS), održan je sastanak Saveta za multilateralne sporazume Evropske organizacije za akreditaciju (EA MAC), radnog predsedništva EA MAS-a, kao i radne grupe za obuku kolegijalnih ocenjivača.

Nakon donošenja Uredbe (EK) br. 765 Evropskog parlamenta i Saveta iz 2008. godine, kao i na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji sa Evropskom komisijom od 30. juna 2010. godine, EA  je preuzela novu ulogu i predstavlja ključnu instituciju koja u Evropskoj uniji ocenjuje ekvivalentnost nacionalnih sistema akreditacije. Na sednici EA MAC-a pored donošenja odluke o potpisivanju multilateralnih sporazuma, na dnevnom redu bio je i veći broj tema sa ciljem unapređenja celokupnog sistema akreditacije i kolegijalnog ocenjivanja.

Razmatrala su se i pitanja dokazivanja nezavisnosti akreditacionih tela osnovanih od strane države, kriterijumi za članstvo u EA, izmene IAF/ILAC dokumenta o ključnim indikatorima performansi (A3:05/2007 IAF/ILAC MRAs: Key Performance Indicators - A Tool for the Evaluation Process), izmene dokumenta EA 2/02 o politici i procedurama za potpisivanje multilateralnih sporazuma (EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement), kao i unapređenja sistema kolegijalnog ocenjivanja.

Akreditaciono telo Srbije je za organizaciju ovog skupa dobilo najveće pohvale od svih učesnika, uključujući i predsedavajućeg EA MAS saveta Thomasa Facklama
 


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a i prof. dr Zdravko Krivokapić, predsednik UO ATCG-a

Skupu je prisustvovalo 44 delegata.

Marga Zaffe, Thomas Facklam i Nicole VanLaethem