Навигација

Обука за ТО за потребе акредитације СТ према SRPS ISO/IEC 17021

Актуелности

У периоду од 15. до 18. марта 2011. године одржана је обука за техничке оцењиваче за потребе акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021.

У складу са процедуром Акредитационог тела Србије (АТС) обука је обухватила упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO/IEC 17021, као и свих осталих обавезујућих документа према документу АТС-УП01, Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитована организација, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу са захтевима стандарда, као и извештавањем о налазима оцењивања.

Обука је спроведена кроз предавања, вежбе и интерактиван рад (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију и сл.). Сви учесници обуке су успешно положили тест који је предвиђен процедурама АТС-а и постали су кандидати за техничке оцењиваче за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента.


Обуци је присуствовало 18 полазника.