Навигација

Конференција "Национални систем акредитације - стање и будући развој"

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) је и ове године традиционално учествовало на 38. годишњој националној конференцији ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“ (www.jusk.org) у оквиру Треће специјалне конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој", која се одржала у среду 8. јуна 2011. године на Машинском факултету у Београду.

У првом делу конференције предавања су одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а на тему „Систем акредитације у свету, Европи и Републици Србији“, као и Биљана Томић на тему „Нови правни оквир - позивање на акредитацију у техничким прописима“.

Други део конференције је настављен радионицом у оквиру које су разматране теме, питања и дилеме постављени од стране акредитованих тела за оцењивање усаглашености (тумачења захтева референтних стандарда за акредитацију (SRPS ISO/IEC 17025, SRPS ISO/IEC 17020, SRPS EN 45011, SRPS ISO/IEC 17021), обавезних ЕА, ILAC и IAF смерница и захтева правила АТС-а за која су неопходна додатна разјашњења, ставови и сл.).

Слушаоци су имали прилику да им се представе Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености, АТС-ПА02, као и продискутује о дилемама у вези њихове примене. Истакнута је обавеза лабораторија да учествују у поређењима у складу са сопственим успостављеним планом и програмом, објашњен је начин дефинисања под-дисциплина, као и појмови нивоа учешћа и  динамике учешћа у међулабораторијским поређењима и шемама за испитивање оспособљености. Лабораторије су, још једном, упућене на коришћење документа ЕА 4/18 - Guidance on the level and frequency of proficiency testing рarticipation који садржи корисне примере за одређивање под-дисциплина у различитим областима испитивања. У наставку је објашњен принцип примене Листе кодова/кључних речи за области испитивања/ еталонирања/ контролисања/ сертификације, АТС-УП02, као и поступак који примењује АТС приликом проширења својих активности (нпр. акредитација према CEN/TS 15675) у складу са успостављеном процедуром.

Радионица је настављена кроз директну комуникацију са учесницима о појединим захтевима обавезујућих докумената за акредитацију лабораторија за испитивање, контролних и сертификационих тела. Након веома успешне дискусије са присутнима дат је одговор на примену захтева који се односи на међупровере опреме која се користи у поступцима испитивања, као и примену документа ILAC-G24 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments у вези одређивања оптималног интервала еталонирања опреме, опсежност процене мерне несигурности, приказ резултата испитивања уколико је исти ван опсега мерења лабораторије, приказивање мишљења и тумачења у оквиру извештаја о испитивању који садрже симбол акредитације.

Велико инстерсовање је изазвало и питање одржавања акредитације према правилницима/ наредбама који су повучени изласком нових правилника (за безбедност машина, лифтове), као и адекватност врсте тела за оцењивање усаглашености према одређеним модулима који су прописани директивама које су транспоноване у национално законодавство. Посебан осврт је дат на обавезу према Правилима акредитације да сертификационо, односно контролно тело, пре пријаве за акредитацију мора имати реализовану најмање једну сертификацију, односно контролисање за сваку пријављену шему сертификације односно област контролисања.

У другом делу конференције испред АТС-а предавања су одржали мр Наталија Јовичић Зарић, др Братислав Милошевић, Љиљана Маркићевић и Љубица Живанић.

 


др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Биљана Томић, АТС

мр Сњежана Пупавац, председница УО АТС-а

мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а

Конференција је окупила велики број представика акредитованих организација