Навигација

Предавање у Српском лекарском друштву

Актуелности

У оквиру програма континуиране едукације Српског лекарског друштва Микробиолошке секције др Љубинка Глигић, виши саветник у Акредитационом телу Србије одржала је 19. 04. 2011. године предавање "Праћење квалитета резултата испитивања учествовањем у програмима испитивања оспособљености (PT-шеме) и међулабораторијским поређењима“.

Обезбеђење квалитета резултата испитивања је један од кључних захтева стандарда (SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS ISO 15189 )  које морају да испуњавају акредитоване медицинске лабораторије. Праћење и одржавање високог квалитета резултата испитивања постиже се интерном и екстерном контролом.

На предавању је указано, поред осталог, на значај екстерне контроле квалитета  која се спроводи  учествовањем у програмима испитивања оспособљености (PT-шеме) и међулабораторијским поређењима и потребу њиховог организовања у Србији у области микробиолошких испитивања хуманих клиничких узорака.