Navigacija

Predavanje u Srpskom lekarskom društvu

Aktuelnosti

U okviru programa kontinuirane edukacije Srpskog lekarskog društva Mikrobiološke sekcije dr Ljubinka Gligić, viši savetnik u Akreditacionom telu Srbije održala je 19. 04. 2011. godine predavanje "Praćenje kvaliteta rezultata ispitivanja učestvovanjem u programima ispitivanja osposobljenosti (PT-šeme) i međulaboratorijskim poređenjima“.

Obezbeđenje kvaliteta rezultata ispitivanja je jedan od ključnih zahteva standarda (SRPS ISO/IEC 17025 i SRPS ISO 15189 )  koje moraju da ispunjavaju akreditovane medicinske laboratorije. Praćenje i održavanje visokog kvaliteta rezultata ispitivanja postiže se internom i eksternom kontrolom.

Na predavanju je ukazano, pored ostalog, na značaj eksterne kontrole kvaliteta  koja se sprovodi  učestvovanjem u programima ispitivanja osposobljenosti (PT-šeme) i međulaboratorijskim poređenjima i potrebu njihovog organizovanja u Srbiji u oblasti mikrobioloških ispitivanja humanih kliničkih uzoraka.