Навигација

Нове акредитације у месецу мају 2011. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је током месеца маја 2011. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање, четири контролна тела и једну лабораторију за еталонирање, као и низ одлука о поновном додељивању акредитације, одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације,...  

смањењу обима акредитације, једну одлуку о суспензији и једну одлуку о укидању акредитације. 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица;

- Ј&С ДОО Услуге и промет, Петроварадин;

лабораторији за еталонирање:

- Hahn+Kolb доо, за трговину, Hahn+Kolb доо Метролошка лабораторија;

и контролним телима:

- ROHE-Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и сервисирање ДОО;

- ЕНЕЛ д.о.о., Београд;

- Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Центар за безбедност и менаџмент, Београд;

- Акционарско друштво ИНСА Индустрија сатова, Београд.

Донета је одлука о суспензији акредитације лабораторији за испитивање:

- Центар за виноградарство и винарство, Ниш;

односно одлука о укидању акредитације за лабораторију за испитивање:

- „Институт за безбедност и превентивни инжењеринг“ д.о.о., Техничка лабораторија, Нови Сад.

Такође је донета одлука о поновном додељивању акредитације за лабораторије за испитивање:

- Термоелектро ДОО, Лабораторија Арматура, Београд;

- Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д., Нови Сад.