Navigacija

Vesti

Treće izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je treće izdanje elektronskog biltena ATS-a. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam putem elektronske pošte na adresu: office@ats.rs .  

IPA 2008 HOT 1 trening

Seminari

U periodu od 29. septembra do 1.oktobra 2010. godine, u okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta - IPA 2008, u Francuskoj na Pirinejima, u mestu Po (Pau, France), održan je seminar pod nazivom "Akreditacija laboratorija za etaloniranje, u...

Usvojen zakon o akreditaciji

Zakoni i propisi

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. oktobra 2010. godine Zakon o akreditaciji. Usvajanjem Zakona o akreditaciji kao poslednjeg zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji ispunjava se jedan od neophodnih preduslova za...

Najava Trainmic seminara

Najave događaja

Akreditaciono telo Srbije (ATS) u saradnji sa Direkcijom za mere i dragocene metale organizuje Train Mic (Metrology in Chemistry) kurs za predstavnike laboratorija. Kurs će sprovesti nacionalni tim licenciran od strane Institute for Reference Materials ...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 27. septembra 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za etaloniranje, niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije kao i dve...

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije oglašava JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za članove tehničkih komiteta ATS-a u skladu sa uslovima datim u daljem tekstu ovog poziva. JAVNI POZIV Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 26. sednici doneo Od...

Nastavljena saradnja sa ESYD-om

Saradnja

U periodu od 30. avgusta do 3. septembra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“  u prostorijama ATS-a realizovane su obuke i seminari na temu međulaboratorijskih poređenja i P...

37. međunarodni sajam "112 EXPO"

Aktuelnosti

U okviru 37. međunarodnog sajma "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama" održan je u sredu 15. septembra okrugli sto pod nazivom "Radimo bezbedno i zdravo" posvećen promovisanju nove z...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. avgusta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu odluku o suspenziji akreditacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka...

Sastanak radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide

Aktuelnosti

Prvi sastanci radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide održani su 27. jula 2010. godine, odnosno 20. jula u prostorijama Akreditacionog tela Srbije - ATS. Radnu grupu za uzorkovanje, kao za pesticide, sačinjavaju predstavnici zainteresovanih strana: ak...

Poseta predstavnika ESYD-a

Saradnja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ u poseti Akreditacionom telu Srbije su bili dr Vagelis Bakeas i dr Chistors Mitsas, ocenjivači  grčkog akreditacionog tela, ESYD. Teme razgovora sa ...

Nove akreditacije u mesecu julu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 12. jula 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i jednu ...

Evropska radionica za rezidue pesticida

Seminari

U Strazburu je u periodu od 20-24.juna 2010. godine održana osma po redu Evropska radionica za rezidue pesticida (European Pesticide Residue Workshop EPRW 2010). EPRW je vodeći evropski skup namenjen prezentaciji i diskusiji o najnovijim konceptima i ra...

Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske

Seminari

U okviru IPA 2008 regionalnog projekta „Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske“, 17. i 18. juna ove godine u Briselu, u sedištu Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) održan je seminar, posvećen unapređenju slobodnog protoka roba na Bal...

Sporazum o partnerstvu između EA i EK

Međunarodne aktivnosti

Presedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA) Graham Talbot potpisao je 30. juna,sporazum o partnerstvu između EA i Evropske komisije, koju je predstavljala Liliana Brikman, u ime direktora Generalnog direktorata za preduzeća i industriju. O...

Obeležen Dan akreditacije u Republici Srbiji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije proslavilo je i ove godine radno Dan akreditacije - 28. jun, 26. sednicom Upravnog odbora, kao i zajedničkom sednicom Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju. Obeležavajući Dan akreditacije, 28. juna 2010. godine, održana je...

Drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs . Poštovane akreditovane organizacije, Ove godine obeležavamo 12 godina rada Akreditacionog tela Sr...