Navigacija

Vesti

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Akreditaciono telo Srbije oglašava JAVNI POZIV za prijavljivanje kandidata za članove tehničkih komiteta ATS-a u skladu sa uslovima datim u daljem tekstu ovog poziva. JAVNI POZIV Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 26. sednici doneo Od...

Nastavljena saradnja sa ESYD-om

Saradnja

U periodu od 30. avgusta do 3. septembra 2010. godine u okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“  u prostorijama ATS-a realizovane su obuke i seminari na temu međulaboratorijskih poređenja i P...

37. međunarodni sajam "112 EXPO"

Aktuelnosti

U okviru 37. međunarodnog sajma "112 EXPO - Zaštita od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata - reagovanje u vanrednim situacijama" održan je u sredu 15. septembra okrugli sto pod nazivom "Radimo bezbedno i zdravo" posvećen promovisanju nove z...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 23. avgusta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje, jednu odluku o suspenziji akreditacije, jednu odluku o ukidanju akreditacije kao i niz odluka...

Sastanak radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide

Aktuelnosti

Prvi sastanci radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide održani su 27. jula 2010. godine, odnosno 20. jula u prostorijama Akreditacionog tela Srbije - ATS. Radnu grupu za uzorkovanje, kao za pesticide, sačinjavaju predstavnici zainteresovanih strana: ak...

Poseta predstavnika ESYD-a

Saradnja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ u poseti Akreditacionom telu Srbije su bili dr Vagelis Bakeas i dr Chistors Mitsas, ocenjivači  grčkog akreditacionog tela, ESYD. Teme razgovora sa ...

Nove akreditacije u mesecu julu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 12. jula 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda i jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kao i jednu ...

Evropska radionica za rezidue pesticida

Seminari

U Strazburu je u periodu od 20-24.juna 2010. godine održana osma po redu Evropska radionica za rezidue pesticida (European Pesticide Residue Workshop EPRW 2010). EPRW je vodeći evropski skup namenjen prezentaciji i diskusiji o najnovijim konceptima i ra...

Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske

Seminari

U okviru IPA 2008 regionalnog projekta „Infrastruktura kvaliteta zapadnog Balkana i Turske“, 17. i 18. juna ove godine u Briselu, u sedištu Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) održan je seminar, posvećen unapređenju slobodnog protoka roba na Bal...

Sporazum o partnerstvu između EA i EK

Međunarodne aktivnosti

Presedavajući Evropske organizacije za akreditaciju (EA) Graham Talbot potpisao je 30. juna,sporazum o partnerstvu između EA i Evropske komisije, koju je predstavljala Liliana Brikman, u ime direktora Generalnog direktorata za preduzeća i industriju. O...

Obeležen Dan akreditacije u Republici Srbiji

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije proslavilo je i ove godine radno Dan akreditacije - 28. jun, 26. sednicom Upravnog odbora, kao i zajedničkom sednicom Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju. Obeležavajući Dan akreditacije, 28. juna 2010. godine, održana je...

Drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a

Promocija

Pred vama je drugo izdanje elektronskog biltena ATS-a. Svoje predloge o temama o kojima biste želeli da čitate pošaljite nam na naš mail office@ats.rs . Poštovane akreditovane organizacije, Ove godine obeležavamo 12 godina rada Akreditacionog tela Sr...

Četvrti sastanak u okviru RTV projekta

Saradnja

U okviru RTV projekta Nemačkog metrološkog instituta „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ 9. i 10. juna 2010. godine održan je u Tirani četvrti sastanak. Učesnici sastanka su bili predstavnic...

Nove akreditacije u mesecu junu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 10. juna 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi kareditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenj...

Obuke za standarde ISO 19011:2002 i ISO/IEC 17021:2006

Obaveštenja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovane su obuke na temu „Standard ISO 19011:2002 za laboratorije“ i "Standard ISO/IEC 17021:2006". Obuka za standard ISO 19011:2 Uputstvo za p...

Vlada usvojila Predlog zakona o akreditaciji

Zakoni i propisi

Vlada Republike Srbije usvojila je na 273. sednici u četvrtak 10. juna Predlog zakona o akreditaciji kojim se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju i uputi...

Seminar u Kraljevu - zahtevi propisa o bezbednosti mašina

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održan je dvodnevni seminar kao deo Kampanje podiz...

Održana Međunarodna konvencija o kvalitetu - JUSK 2010

JUSK

U  organizaciji JUSK-a – Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, EOQ-a i ecoQ, Grecce, na Mašinskom fakultetu održana je od 31. maja do 3. juna  VII Međunarodna konvencija o kvalitetu – JUSK ICQ 2010, pod motom – Kvalitetom ka evropskim i svetskim in...