Navigacija

Vesti

Nove akreditacije u mesecu januaru 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom januara meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje kao i odluke o dodeli akreditacije za po jedno kontrolno telo, laboratoriju za etaloniranje, medicinsku laborat...

Nove akreditacije u mesecu decembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom decembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i osam kontrolnih tela, jednoj medicinskoj laboratoriji kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije...

Održane su sednice SA, UO i zajednička sednica

Aktuelnosti

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije, 20. decembra 2012. godine, održane su sednice Saveta za akreditaciju, zajednička sednica Saveta za akreditaciju i Upravnog odbora i  sednica Upravnog odbora. Savet za akreditaciju je, shodno svojoj nadležn...

Nove akreditacije u mesecu novembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom novembra meseca 2012.godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i četiri kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, ...

Nove akreditacije u mesecu oktobru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom oktobra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, jednu laboratoriju za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akredita...

Konferencija „Kako da Srbija poveća izvoz hrane?“

Aktuelnosti

Konferencija na temu „Kako da Srbija poveća izvoz hrane” održana je 06. novembra 2012. godine u Sava centru u Beogradu kao deo Švajcarskog programa trgovinske saradnje (TCP 2009-2012). Konferencija je organizovana od strane državnog sekretarijata za eko...

Pozitivna ocena EU o sistemu akreditacije u Srbiji

Aktuelnosti

U dokumentu Evropske komisije „Serbia 2012 Progress Report“, objavljenom 10. oktobra 2012. godine u Briselu, je pozitivno ocenjen sistem akreditacije u Srbiji. U delu izveštaja, posvećenom evropskim standardima, a koji se odnosi na unutrašnje tržište i sl...

Nove akreditacije u mesecu septembru 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom septembra meseca 2012. godine Akreditaciono telo Srbije je donelo odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje, tri kontrolna tela, jedno sertifikaciono telo za sertifikaciju proizvoda, kao i ...

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca avgusta 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jedno kontrolno telo, kao i niz odluka o održavanju, obnovi, proširenju obima akreditacije, ukidanju, prenosu akreditac...

Nove akreditacije u mesecu julu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca jula 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje i dva kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i sma...

Nove akreditacije u mesecu junu 2012. godine

Aktuelnosti

Tokom meseca juna 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, tri kontrolna tela, kao i niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije i smanj...

Nove akreditacije u mesecu aprilu i maju 2012. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je tokom meseca aprila i maja 2012. godine sledeće odluke:  April 2012. godine Tokom meseca aprila 2012. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za četiri laboratorije za ispitivanje...

Nove brošure za promociju akreditacije

Aktuelnosti

ATS je objavio šest novih brošura namenjenih telima za ocenjivanje usaglašenosti i njihovim klijentima kako bi promovisali značaj akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u zaštiti i unapređenju javnog interesa, zdravlja i bezbednosti, zaštiti potrošača, život...

Čestitka direktorke Direkcije za mere i dragocene metale

Aktuelnosti

Povodom odluke Multilateralnog saveta Evropske organizacije za akreditaciju (EA) da Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpiše bilateralni sporazum sa EA, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM), Vida Živković, uputila je direktoru ATS-a, d...