Навигација

Нове акредитације у месецу марту 2013. године

Актуелности

Током марта месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање, четири контролна тела и три сертификациона тела за сертификацију производа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације итд.   

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање:

- Предузеће за производњу, промет и услуге ЕНЕРГОТЕХНА ДОО, Лабораторија за испитивање;

контролним телима:

- ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о. Краљево;

- Dräger Tehnika doo, Београд;

- Јавно комунално предузеће „Водовод“ ЈП Краљево;

- Јавно комунално предузеће Водовод Бор, Лабораторија за контролисање водомера;

и сертификационим телима за сертификацију производа:

- CONTROL UNION DANUBE доо Београд;

- ECOCERT BALKAN doo Београд;

- SUOLO E SALUTE BALKAN DOO.

Акредитација је укинута контролном телу:

- MESSER TEHNOGAS AD Београд.


Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.