Navigacija

Nove akreditacije u mesecu martu 2013. godine

Aktuelnosti

Tokom marta meseca 2013. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje, četiri kontrolna tela i tri sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnovi akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije itd.   

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje:

- Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge ENERGOTEHNA DOO, Laboratorija za ispitivanje;

kontrolnim telima:

- ELEKTROSRBIJA d.o.o. Kraljevo;

- Dräger Tehnika doo, Beograd;

- Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ JP Kraljevo;

- Javno komunalno preduzeće Vodovod Bor, Laboratorija za kontrolisanje vodomera;

i sertifikacionim telima za sertifikaciju proizvoda:

- CONTROL UNION DANUBE doo Beograd;

- ECOCERT BALKAN doo Beograd;

- SUOLO E SALUTE BALKAN DOO.

Akreditacija je ukinuta kontrolnom telu:

- MESSER TEHNOGAS AD Beograd.


Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.