Навигација

Одржана међународна конференција „Квалитет и компетентност 2013”

Актуелности


Међународна конференција „Квалитет и компетентност 2013” одржана је у периоду од 13.06. до 15.06.2013. године на Охриду, Македонија, у организацији Македонског удружења лабораторија (МАКЛАБ) и Института за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ).


Сврха конференције била је промоција квалитета и компетентности лабораторија, али и рада лабораторија у специфичним условима. Такође је назначена важност удруживања тела за оцењивање усаглашености у оквиру удружења будући да је то један од захтева ЕУ који се мора испунити.


На конференцији се говорило о улози акредитације на тржишту, као и о транспоновању европског законодавства у прописе земаља у региону којима се уређује област инфраструктуре квалитета.


У оквиру конференције организован је и редовни регионални састанак акредитационих тела на коме су земље из региона презентовале значај потписаних билатералних споразума и најновије трендове у оквиру својих акредитационих тела. Присутне је у име Акредитационог тела Србије поздравила  в.д. директора, Јасна Стојановић, и у свом излагању се осврнула на петнаестогодишњи рад АТС-а, као и на значај потписивања мултилатералног споразума са Европском организацијом за акредитацију.


Јасна Стојановић, АТС, и Трпе Ристоски, ИАРМ