Navigacija

Održana međunarodna konferencija „Kvalitet i kompetentnost 2013”

Aktuelnosti


Međunarodna konferencija „Kvalitet i kompetentnost 2013” održana je u periodu od 13.06. do 15.06.2013. godine na Ohridu, Makedonija, u organizaciji Makedonskog udruženja laboratorija (MAKLAB) i Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM).


Svrha konferencije bila je promocija kvaliteta i kompetentnosti laboratorija, ali i rada laboratorija u specifičnim uslovima. Takođe je naznačena važnost udruživanja tela za ocenjivanje usaglašenosti u okviru udruženja budući da je to jedan od zahteva EU koji se mora ispuniti.


Na konferenciji se govorilo o ulozi akreditacije na tržištu, kao i o transponovanju evropskog zakonodavstva u propise zemalja u regionu kojima se uređuje oblast infrastrukture kvaliteta.


U okviru konferencije organizovan je i redovni regionalni sastanak akreditacionih tela na kome su zemlje iz regiona prezentovale značaj potpisanih bilateralnih sporazuma i najnovije trendove u okviru svojih akreditacionih tela. Prisutne je u ime Akreditacionog tela Srbije pozdravila  v.d. direktora, Jasna Stojanović, i u svom izlaganju se osvrnula na petnaestogodišnji rad ATS-a, kao i na značaj potpisivanja multilateralnog sporazuma sa Evropskom organizacijom za akreditaciju.


Jasna Stojanović, ATS, i Trpe Ristoski, IARM