Навигација

Нове акредитације у месецу јануару 2013. године

Актуелности

Током јануара месеца 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за четири лабораторије за испитивање као и одлуке о додели акредитације за по једно контролно тело, лабораторију за еталонирање, медицинску лабораторију, сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, сертификационо тело за сертификацију производа и сертификационо тело за сертификацију особа, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнови акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације итд.   

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- АД ЦЕНТАР ЗА ПУТЕВЕ ВОЈВОДИНЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ НОВИ САД Лабораторија за путна испитивања ЦПВ Нови Сад,

- Ватровиал ДОО, Лабораторија за техничка испитивања, Београд,

- Витан Гас ДОО, Витан Гас-Лабораторија, Нови Сад,

- EНEРГO ЛAБ ДРУШTВO СA OГРAНИЧEНOM OДГOВOРНOШЋУ ЗA TРГOВИНУ И ИНЖИЊEРИНГ У OБЛAСTИ ПOСTРOJEЊA ПOД ПРИTИСКOM КРAГУJEВAЦ,

лабораторији за еталонирање:

- Messer Tehnogas А.Д. Београд,

медицинској лабораторији:

- Поликлиника за лабораторијску дијагностику из области медицинске биохемије, микробиологије и патохистологије „НЕОЛАБ“ Вучковић Слађана пр., Ниш,

контролном телу:

- ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица,

сертификационом телу за сертификацију особа:

- Professional Control Group, Београд,

сертификационом телу за сертификацију производа:

- Etko Panonija doo Нови Сад,

и сертификационом телу за сертификацију система менаџмента:

- Management System Certification doo, Београд –Земун.

Извршен је прелазак акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента на ново издање референтног стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011.  

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.