Навигација

Студенти Правног факултета посетили Акредитационо тело Србије

Актуелности

Акредитационо тело Србије (АТС) је, 15. априла 2013. године у својим просторијама, организовало предавање на тему „АТС, акредитација и правни оквир у области акредитације у Републици Србији“. Предавачи су били Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, и Биљана Томић, начелник Одељења за правне и опште послове АТС-а. Предавање је било намењено студентима основних студија, који похађају стручну групу на предмету економско право, и студентима Мастер студија правно-економског смера (предмет: економско право) Правног факултета Универзитета у Београду.

Предавање је организовано са циљем да се младе генерације будућих експерата упознају са самим процесом и значајем акредитације и акредитационих тела, као и са правним оквиром који уређује ову област у нашој земљи, а који је хармонизован са правном тековином ЕУ у овој области.

Прво предавање је одржала Јасна Стојановић, која је најпре упознала студенте са поступком акредитације, детаљно објашњавајући сваки корак акредитације. Потом је било речи и о самом АТС-у и његовом положају у односу на међународне организације за акредитацију. Објашњавајући статус АТС-а и његову улогу, Јасна Стојановић је истакла да је од изузетне важности чињеница да је АТС непристрасна и независна институција која и сама подлеже оцењивању од стране међународних и регионалних организација за акредитацију (колегијално оцењивање).
 


Атмосфера са предавања

Биљана Томић је након предавања одржала дискусију са студентима током које су детаљно појашњене могућности и значај учешћа правних експерата у области акредитације.

У циљу промоције значаја акредитације АТС ће и у будуће са задовољством организовати предавања и за студенте других факултета, као што је то и до сада редовно чинио.