Navigacija

Studenti Pravnog fakulteta posetili Akreditaciono telo Srbije

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je, 15. aprila 2013. godine u svojim prostorijama, organizovalo predavanje na temu „ATS, akreditacija i pravni okvir u oblasti akreditacije u Republici Srbiji“. Predavači su bili Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, i Biljana Tomić, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove ATS-a. Predavanje je bilo namenjeno studentima osnovnih studija, koji pohađaju stručnu grupu na predmetu ekonomsko pravo, i studentima Master studija pravno-ekonomskog smera (predmet: ekonomsko pravo) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje je organizovano sa ciljem da se mlade generacije budućih eksperata upoznaju sa samim procesom i značajem akreditacije i akreditacionih tela, kao i sa pravnim okvirom koji uređuje ovu oblast u našoj zemlji, a koji je harmonizovan sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti.

Prvo predavanje je održala Jasna Stojanović, koja je najpre upoznala studente sa postupkom akreditacije, detaljno objašnjavajući svaki korak akreditacije. Potom je bilo reči i o samom ATS-u i njegovom položaju u odnosu na međunarodne organizacije za akreditaciju. Objašnjavajući status ATS-a i njegovu ulogu, Jasna Stojanović je istakla da je od izuzetne važnosti činjenica da je ATS nepristrasna i nezavisna institucija koja i sama podleže ocenjivanju od strane međunarodnih i regionalnih organizacija za akreditaciju (kolegijalno ocenjivanje).
 


Atmosfera sa predavanja

Biljana Tomić je nakon predavanja održala diskusiju sa studentima tokom koje su detaljno pojašnjene mogućnosti i značaj učešća pravnih eksperata u oblasti akreditacije.

U cilju promocije značaja akreditacije ATS će i u buduće sa zadovoljstvom organizovati predavanja i za studente drugih fakulteta, kao što je to i do sada redovno činio.